Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3647. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 12612.

  
Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev 
1. člen 
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in 62/15) se v tretjem odstavku 14. člena 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. opravlja upravne in strokovne naloge ravnanja z odpadki, razen radioaktivnih odpadkov in nalog s področja čezmejnega pošiljanja odpadkov,«.
V šestem odstavku se za 13. točko pika nadomesti z vejico in doda nova 14. točka, ki se glasi:
»14. opravlja upravne in strokovne naloge na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov, razen radioaktivnih odpadkov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor najpozneje do 1. januarja 2017 od Agencije Republike Slovenije za okolje prevzame javne uslužbence, dokumentacijo, pravice proračunske porabe, opremo, zbirke podatkov in evidence, ki se nanašajo na prevzeto delovno področje čezmejnega pošiljanja odpadkov.
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-33/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-3130-0047
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina