Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3642. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 12580.

  
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen 
V Uredbi o izvajanju podukrepa »pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15 in 38/16) se v prilogi 1 napovedni stavek desetega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(10) Če se na podlagi oddane zbirne vloge ali ob kontroli na kraju samem ugotovi, da je upravičenec v nasprotju s 5. točko 9. člena te uredbe zmanjšal obseg primerljivih kmetijskih površin za več kot 10 odstotkov glede na stanje obsega primerljivih kmetijskih površin v upravljanju, ki je bilo podlaga za dodelitev sredstev iz naslova tega ukrepa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti delež izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu, in sicer:«.
V enajstem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(11) Če se na podlagi oddane zbirne vloge ali ob kontroli povprečnega staleža glav velike živine v registru živali v primeru goveda oziroma ob kontroli števila čebeljih družin v registru čebelnjakov ali ob kontroli na kraju samem ugotovi, da je končni prejemnik sredstev zmanjšal obseg staleža rejnih živali oziroma število čebeljih družin za več kot 10 odstotkov glede na stanje glav velike živine in čebeljih družin, ki je bilo podlaga za dodelitev sredstev iz naslova tega ukrepa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu, in sicer:«.
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-38/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2330-0146
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost