Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016

Kazalo

3510. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina, stran 12120.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 19. seji dne 15. 12. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina 
1. člen 
V 4. členu Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 97/12, 85/15) – v nadaljevanju pravilnik, se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena na dan objave javnega razpisa.«
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
2. člen 
V tretjem odstavku 6. člena se številka »8« zamenja s številko »5«.
V petem odstavku 6. člena se beseda »tretjem« zamenja z besedo »četrtem«.
3. člen 
V drugem odstavku 19. člena pravilnika se številka »40 %« zamenja s številko »100 %«.
PREHODNA DOLOČBA 
4. člen 
Določba iz 3. člena tega pravilnika se uporablja tudi za sofinancirane projekte obnove nepremične kulturne dediščine na podlagi že izvedenih javnih razpisov.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-2/2012
Ajdovščina, dne 16. decembra 2016
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.
V Prilogi »Točkovnik za vrednotenje javnih kulturnih programov« se v prvem členu številka »350« zamenja s številko »800«.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti