Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3486. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje, stran 12075.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 8. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 18. redni seji dne 16. 11. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje 
1. člen 
V Pravilniku o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06 in 37/09) se v 8. členu spremenita točki d) in e) tako, da se glasita:
»d) župan s sklepom zavrže nepravočasno oddane vloge izvajalcev na javni razpis oziroma javni poziv in vloge, ki v pozivnem roku niso bile dopolnjene.
Občinski organ pripravi vsebinski in finančni pregled prispelih vlog.
e) strokovna komisija izbere predloge o sofinanciranju posameznih javnih kulturnih programov in projektov v skladu z merili in kriteriji tega pravilnika.
V primeru, da del sredstev na posameznem razpisnem področju ostane nerazdeljen, se sredstva proporcionalno, glede na število osvojenih točk, razdelijo med vse javne kulturne programe oziroma projekte posameznega razpisnega področja, a le do dovoljene višine sofinanciranja.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-25/2016
Trebnje, dne 5. decembra 2016
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost