Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3463. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Pivka, stran 12030.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 – popr., 24/01, 110/05, 52/07, 29/07 – obvezna razlaga, 54/10, 111/13) je župan Občine Pivka sprejel
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Pivka 
1. člen 
2. točka 4. člena Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 81/13) se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Rok za pripravo SD OPN Občine Pivka je 42 mesecev. Predviden rok se lahko spremeni zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.«
2. člen 
V 5. členu (nosilci urejanja prostora) se na koncu (1) točke doda:
»6. za Krajinski park Pivška presihajoča jezera:
Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka, organizacijska enota Krajinski park Pivška presihajoča jezera, Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka.«
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnem naslovu Občine Pivka, hkrati se jo posreduje pristojnemu ministrstvu za prostor ter vsem sosednjim občinam: Občini Postojna, Občini Cerknica, Občini Loška dolina, Občini Ilirska Bistrica in Občini Divača.
4. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2016-44
Pivka, dne 1. decembra 2016
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost