Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3459. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2017, stran 12024.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15), in 100. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) izdajam
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2017 
1. člen 
Do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2017 se financiranje funkcij Občine Kozje ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Kozje za leto 2016.
2. člen 
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2017 do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2017 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2017.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2016.
4. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017.
Št. 410-0105/2016-1
Kozje, dne 1. decembra 2016
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost