Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3437. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, stran 11927.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva 
1. člen 
V Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15 in 28/16) se za tretjim odstavkom 3. člena doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pri kmetijah lahko zavarovalno pogodbo iz prvega odstavka tega člena sklene nosilec ali član kmetije.«.
2. člen 
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Višina sofinanciranja zavarovalne premije znaša 20 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, razen za zavarovanje sadja iz I. dela priloge 3, za katero višina sofinanciranja zavarovalne premije znaša 40 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, ter za hmelj in grozdje, za katera višina sofinanciranja zavarovalne premije znaša 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.«.
3. člen 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15 in 28/16), se dokončajo v skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15 in 28/16), pri čemer se kot začetek postopka šteje sklenitev zavarovalne pogodbe pri zavarovalnici.
4. člen 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2017.
Št. 00715-37/2016
Ljubljana, dne 14. decembra 2016
EVA 2016-2330-0141
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost