Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3434. Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 11921.

  
Na podlagi petega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete 
1. člen 
Ta uredba določa znesek specifične in stopnjo proporcionalne trošarine za cigarete, izračunane na podlagi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret.
2. člen 
Tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret je izračunana na podlagi podatkov iz obračunov za plačilo trošarine od 1. oktobra 2015 do 30. septembra 2016 in na dan 1. januarja 2017 znaša 3,51 eura za zavojček dvajsetih cigaret.
3. člen 
(1) Specifična trošarina za cigarete znaša 68,8238 eura za 1000 kosov cigaret.
(2) Proporcionalna trošarina za cigarete znaša 21,1830 % od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.
4. člen 
Ne glede na določbi prejšnjega člena se za cigarete, katerih drobnoprodajna cena je nižja od 3,51 eura za zavojček dvajsetih cigaret, plačuje trošarina v višini 106 eurov za 1000 kosov cigaret.
5. člen 
Drobnoprodajna cena za posamezno vrsto cigaret, ki jo določi proizvajalec oziroma imetnik trošarinskega skladišča oziroma pooblaščeni ali začasno pooblaščeni prejemnik oziroma uvoznik (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), velja za celotno območje Republike Slovenije, razen za prodajo v davka prostih prodajalnah, ko gre za let ali plovbo v tretjo državo.
PREHODNI DOLOČBI IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Zavezanec plača trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. januarja 2017.
7. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o določitvi zneska trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 98/13) in Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 58/10, 17/11, 67/11, 18/12, 49/12, 69/12, 93/12, 94/12 – popr., 98/13, 33/14, 89/14 in 98/15).
8. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-46/2016
Ljubljana, dne 14. decembra 2016
EVA 2016-1611-0151
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost