Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3381. Pravilnik o obrazcih in dokumentaciji za obračun finančnih obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, stran 11432.

  
Na podlagi šestega odstavka 15. člena Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 8/16) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o obrazcih in dokumentaciji za obračun finančnih obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
1. člen 
Ta pravilnik določa obrazce in dokumentacijo, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) in Sklad obrtnikov in podjetnikov (v nadaljnjem besedilu: sklad obrtnikov) predložita vsakemu obračunu finančnih obveznosti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: obveznost države).
2. člen 
Obveznost države do sklada obrtnikov se ugotavlja in obračuna po podatkih o zavarovancih, ki jih vodi sklad obrtnikov.
3. člen 
(1) Zavod predloži zahtevo za izplačilo obveznosti države ministrstvu, pristojnemu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ministrstvu, pristojnemu za finance na obrazcih Z-OR1 in Z-OR2 iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec Z-OR1 vsebuje podatke o številu upravičencev, ločeno glede na vrste obveznosti. Če so upravičenci posamezne vrste obveznosti uživalci pokojnin, je njihovo število prikazano ločeno glede na vrsto pokojnine (starostna, invalidska, družinska ali vdovska).
(3) Obrazec Z-OR2 vsebuje podatke o zneskih obveznosti, ločeno glede na vrste obveznosti. Če so upravičenci posamezne vrste obveznosti uživalci pokojnin, so zneski obveznosti prikazani ločeno glede na vrsto pokojnine (starostna, invalidska, družinska ali vdovska).
(4) Ob pripravi zahteve za izplačilo obveznosti države, pripravi zavod na elektronskem mediju tudi seznam vseh uživalcev pokojnin in drugih prejemkov, za katere je obračunana obveznost države, z zneski obveznosti. Podatki, na podlagi katerih je bila izračunana obveznost države, se hranijo v arhivu zavoda ter se predložijo na vpogled ob nadzoru ali v primerih iz 16. člena Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 8/16; v nadaljnjem besedilu: zakon).
4. člen 
(1) Sklad obrtnikov predloži ministrstvu, pristojnemu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ministrstvu, pristojnemu za finance, zahtevo za izplačilo obveznosti države na obrazcu SO-OR1 iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Skupaj z zahtevo iz prejšnjega odstavka sklad obrtnikov ministrstvu, pristojnemu za finance na elektronskem mediju predloži seznam vseh uživalcev pokojnin, za katere je obračunana obveznost države na obrazcu SO-OR2 iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika in podatke, na podlagi katerih je v skladu z drugim odstavkom 12. člena zakona ugotovil, da član sklada obrtnikov še ni uveljavil pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Po opravljenem nadzoru iz prvega in sedmega odstavka 15. člena zakona ministrstvo, pristojno za finance, uniči predložene podatke. Kopije podatkov se hranijo v arhivu sklada obrtnikov.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Št. 0072-15/2016
Ljubljana, dne 1. decembra 2016
EVA 2016-2611-0065
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost