Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3377. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje, stran 11425.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 18. redni seji dne 16. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje 
1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 87/13) se v 1. členu črta besedilo: », obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«.
2. člen 
V prvem odstavku 4. člena se črta besedilo: », javno dobrino obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«. V drugem odstavku 4. člena se črta dvanajsta alineja ter tretji odstavek. Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek 4. člena.
3. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku črta besedilo: », obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov«.
4. člen 
V prvem odstavku 22. člena se črta šestnajsta alineja.
5. člen 
(objava in veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 354-145/2016
Trebnje, dne 16. novembra 2016
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost