Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3366. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata članice Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota na naslednjega kandidata, stran 11402.

  
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah v Mestni občini Murska Sobota, ki so bile 5. oktobra 2014, je Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota na seji dne 28. novembra 2016 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
I. 
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je svetnici Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota Amandi Verban, stanujoči v Filovcih 110, 9222 Bogojina, ki je bila izvoljena na lokalnih volitvah dne 5. oktobra 2014 in katere mandat je bil potrjen na konstitutivni seji mestnega sveta dne 6. novembra 2014, zaradi odstopa dne 20. 11. 2016 prenehal mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota.
II. 
Ugotovi se, da zaradi prenehanja mandata svetnici Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota Amandi Verban, stanujoči v Filovcih 110, 9222 Bogojina, mandat članice Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota preide na naslednjega kandidata iz liste, Slovenska demokratska stranka (SDS), Aleša Kornika, roj. 13. 2. 1986, stanujočega v Murski Soboti, Cvetkova ul. 23.
III. 
Ugotovi se, da je kandidat Občinski volilni komisiji Mestne občine Murska Sobota posredoval izjavo, da sprejema funkcijo člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota.
IV. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji komisije in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0011/2014-16
Murska Sobota, dne 28. novembra 2016
Predsednik 
občinske volilne komisije 
Bojan Žunič l.r.

AAA Zlata odličnost