Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3365. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren, stran 11401.

  
Na podlagi 42. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB in nasl.) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 22. redni seji dne 24. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren (Uradni list RS, št. 43/08, 76/09) se v prvem odstavku 1. člena številka 129 zamenja s številko 137.
2. člen 
V 4. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Šolski okoliš zavoda zajema kraje: Miren, Vrtoče, Orehovlje, Bilje, Lipa, Temnica, Novelo, Vojščica, Sela na Krasu, Korita, Hudi log, Kostanjevica na Krasu, Opatje selo, Lokvica in Nova vas.«
3. člen 
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.«
4. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.«
5. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0009/2016-3
Miren, dne 24. novembra 2016
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost