Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3363. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2017, stran 11387.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško (Uradni list RS, št. 104/15) je Občinski svet Občine Krško, na 18. seji, dne 24. 11. 2016, sprejel
S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2017 
1. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča:
a) v območju starega mestnega jedra, ki je z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15) razvrščeno v enoto urejanja prostora z oznako:
– KRŠ 0219 OPPN za ureditev dela starega mestnega jedra Krško – umestitev knjižnice,
– KRŠ 0220 UN staro mestno jedro II. – Krško,
– KRŠ 0221 UN ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinsko jedro Krško,
– KRŠ 094 Območje Zatona,
za leto 2017 znaša 0,00209 EUR / m2 / mesec,
b) za nezazidano stavbno zemljišče na območju zazidalnega načrta Videm - Polšca (območje A), za leto 2017 znaša 0,00269 EUR / m2 / mesec,
c) za preostala območja občine Krško, ki niso vključena v prvo in drugo alinejo tega člena, za leto 2017 znaša 0,00150 EUR / m2 / mesec.
2. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.
Št. 422-127/2016-O505
Krško, dne 24. novembra 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost