Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3350. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 11362.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US in 19/15) in 17. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 14. redni seji dne 24. 11. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Na navedeni nepremičnini se ukine status javnega dobra:
– parcela št. 3565/2, k.o. 1724 – BREZOVICA (ID 4907819), v izmeri 515 m2.
2. člen 
Navedena nepremičnina s tem sklepom postane last Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, matična št. 5874971.
3. člen 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Brezovica in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 25/2016
Brezovica, dne 28. novembra 2016
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost