Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3345. Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic, stran 11347.

  
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in sedmega odstavka 13. člena Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15, 44/16 in 79/16) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O 
o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic 
1. V I. poglavju Navodilaza izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15, v nadaljevanju: navodilo) se točki (1) in (2) spremenita tako, da se glasita:
»(1) To navodilo določa način izračunavanja in poročanja količnikov likvidnosti za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije ter razmerja med krediti in vlogami nebančnega sektorja v skladu s Sklepom o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15, 44/16 in 79/16; v nadaljevanju: sklep).
(2) Banka, hranilnica, podružnica banke države članice in podružnica banke tretje države (v nadaljevanju: banka) poročilo iz točke (1) tega navodila predloži na obrazcih, ki sta predpisana s sklepom:
(a) KL-1: Poročilo o količnikih likvidnosti banke in
(b) GLTDF: Poročilo o razmerju med krediti in vlogami nebančnega sektorja.«.
2. III. poglavje se črta.
3. V IV. poglavju se v točki (21) besedilo »(Uradni list RS, št. 50/15)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 21/16)«.
4. V V. poglavju z naslovom »V. NAČIN POŠILJANJA POROČIL« se črta točka (24).
5. Naslov poglavja »V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA« se spremeni, tako da glasi: »VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA«.
6. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. decembra 2016
dr. Mejra Festić l.r.
namestnica guvernerja 

AAA Zlata odličnost