Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3338. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin, stran 11330.

  
Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za notranje zadeve v soglasju z ministrom za zunanje zadeve
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin 
1. člen
V Pravilniku o določitvi cene obrazcev potnih listin (Uradni list RS, št. 65/13, 79/14, 97/14 in 49/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(1) Cene obrazcev potnih listin so:
– potni list 32,00 EUR,
– diplomatski potni list 32,00 EUR,
– službeni potni list 32,00 EUR,
– potni list za vrnitev 6,00 EUR.
(2) Cena nalepke za vpis spremembe naslova stalnega prebivališča je 2,50 EUR.«.
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
Cene obrazcev, ki se izdajajo po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (Uradni list RS, št. 20/01 – Mednarodne pogodbe) so:
– obmejna prepustnica za Republiko Hrvaško 8,40 EUR,
– kmetijski vložek za Republiko Hrvaško 1,80 EUR,
– turistična dovolilnica za Republiko Hrvaško 1,80 EUR,
– dovoljenje za enkratno prehajanje za Republiko Hrvaško 1,00 EUR.«.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o določitvi cene potnih listin po sporazumih o obmejnem prometu in sodelovanju (Uradni list RS, št. 23/02), ki pa se uporablja do začetka uporabe tega pravilnika.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 12. decembra 2016.
Št. 007-191/2016 (1322-01)
Ljubljana, dne 24. novembra 2016
EVA 2016-1711-0005
mag. Vesna Györkös Žnidar 
Ministrica 
za notranje zadeve 
 
Soglašam! 
Karl Erjavec l.r.
Minister 
za zunanje zadeve 

AAA Zlata odličnost