Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3336. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvrševanju zakona o potnih listinah, stran 11286.

  
Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za notranje zadeve v soglasju z ministrom za zunanje zadeve
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o izvrševanju zakona o potnih listinah 
1. člen 
V Pravilniku o izvrševanju zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 48/09 in 55/13) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(1) Potni list, diplomatski potni list in službeni potni list se izdajo na obrazcih velikosti 88×125 mm, z 32 stranmi.
(2) Potni list se izda na obrazcu iz priloge 4 tega pravilnika. Na območjih iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika se potni list izda na obrazcu iz priloge 6 oziroma 8 tega pravilnika.
(3) Diplomatski potni list se izda na obrazcu iz priloge 10, službeni potni list pa na obrazcu iz priloge 11 tega pravilnika.«.
2. člen 
Priloge 5, 7 in 9 se črtajo, priloge 4, 6, 8, 10 in 11 pa se nadomestijo z novimi prilogami 4, 6, 8, 10 in 11, ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 12. decembra 2016.
Št. 007-336/2016 (1322-01)
Ljubljana, dne 24. novembra 2016
EVA 2016-1711-0048
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve 
Soglašam! 
Karl Erjavec l.r.
Minister 
za zunanje zadeve 

AAA Zlata odličnost