Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3331. Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite, stran 11265.

  
Na podlagi 95. člena in 96. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) je Vlada Republike Slovenije na 110. redni seji dne 17. 11. 2016 sprejela
S K L E P 
o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite 
1. Za poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije se imenuje:
– Srečko ŠESTAN.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Darko BUT.
3. V Štab Civilne zaščite Republike Slovenije se imenujejo:
– Sonja BENCE-KOZOLE,
– Branko DERVODEL,
– Mihaela BASTAR,
– Ljiljana HERGA,
– mag. Breda HROVATIN,
– mag. Igor GRLICAREV,
– mag. Mladen ŽIVČIĆ,
– dr. Peter VRTAČNIK,
– Franc PETEK,
– Aleš POREDOŠ,
– mag. Tomaž POGAČAR,
– ppk. dr. Matjaž BIZJAK,
– Irena UTROŠA,
– Dušanka PETRIČ,
– mag. Stanislav LOTRIČ,
– Boštjan TAVČAR,
– Renata BRUNSKOLE,
– Nuška ČAKŠ JAGER,
– Branko SOJER,
– Suzana STRAŽAR.
II 
1. Za poveljnico Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko se imenuje:
– Ivana GRILANC.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Rudolf GOLOB.
3. V Štab Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko se imenujejo:
– Igor VOJTIC,
– Ružica PETROVIČ,
– Stanislav KOCUTAR,
– dr. Stanislav ŠKRABL,
– Nada MARKO,
– mag. Mateja KLANEČEK,
– Gorazd BLANUŠA,
– Darja ADAM PAK,
– Štefan MALLY,
– Samo STEBLOVNIK,
– Boštjan VOGRINEC,
– stot. Zoran PETROVIČ.
III 
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Zahodno Štajersko se imenuje:
– dr. Aleš KRAJNC.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Silvester ŠRIMPF.
3. V Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko se imenujejo:
– mag. Igor BIZJAK,
– Andrej PLANINŠEK,
– Viktor ŠTOKOJNIK,
– Dušan MARAT,
– Alenka ZUPANČIČ,
– dr. Andrej BLAŽIČ,
– Judita ŽELEZNIK,
– Franc RANČIGAJ,
– Bojan HREPEVNIK,
– stot. Aleksandra FERLEŽ,
– Marko LAMOVŠEK.
IV 
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko se imenuje:
– Jernej HUDOHMET.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Metod GABER.
3. V Štab Civilne zaščite za Gorenjsko se imenujejo:
– Jože KLINAR,
– mag. Mitja MOHOR,
– Milan DUBRAVAC,
– Urban ILC,
– Matej BRAJNIK,
– Andreja PURKAT,
– Janez PRAŠIČEK,
– mag. Aljoša JAZBEC,
– Matej DEMŠAR,
– Jan NOVAK,
– Ivana KOŠIR ERMAN,
– Ana KOREN,
– por. Mojca FLERIN,
– Manca VOLK BAHUN.
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Severno Primorsko se imenuje:
– mag. Samuel KOSMAČ.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Zoran KENDA.
3. V štab Civilne zaščite za Severno Primorsko se imenujejo:
– Ivan CAJNKAR,
– Ivan BENSA,
– Igor PODOBNIK,
– Aleksander VONČINA,
– Ervin ČURLIČ,
– dr. Nataša ŠIMAC,
– Marjan STRES,
– Uroš STIBILJ,
– Sašo PEGAN,
– Bruno IPAVEC,
– Marinka MRAK PIRNAT.
VI 
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Ljubljansko regijo se imenuje:
– Matjaž GODEC.
2. Za namestnico poveljnika se imenuje:
– Elza MAJCEN.
3. V Štab Civilne zaščite za Ljubljansko regijo se imenujejo:
– Rade ROT,
– Bojan IVANUŠA,
– Branko RANTAŠA,
– Ludvik KASTELIC,
– Tomaž IGLIČ,
– Iztok ZAJC,
– stot. Simon GORJUP,
– Tonček CEZAR,
– mag. Dejan MANDIĆ,
– Rok LESKOVEC,
– Jože OBLAK,
– Borut LONČAREVIČ,
– Anita CARUSO.
VII 
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Obalno regijo se imenuje:
– mag. Zvezdan BOŽIČ.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Rok KAMENŠEK.
3. V Štab Civilne zaščite za Obalno regijo se imenujejo:
– Zorka SOTLAR,
– Edvard GERŽELJ,
– Salko PIVAĆ,
– Vanda ZIDARIČ,
– Katja DIRAKA REHAR,
– mag. Andrej ŠAVKO,
– Primož BAJEC,
– Damjan SEVER,
– Sebastijan FILIPČIČ,
– Matjaž De FAVERI,
– stot. Simona PLEMENITAŠ GRIZILA.
VIII 
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Dolenjsko se imenuje:
– Klemen GORŠE.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Stanislav ZAGORC.
3. V Štab Civilne zaščite za Dolenjsko se imenujejo:
– dr. Damjan GAZVODA,
– dr. Dušan HARLANDER,
– Žarko KOVAČEVIČ,
– Sebastjan VIRANT,
– Andrej PODLOGAR,
– Silvester POLAK,
– Janez BERGANT,
– Anton PLANINC,
– Peter ČERNE,
– Miha TRDINA
– š.v. Ivan RIBIČ.
IX 
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Koroško se imenuje:
– Alan MATIJEVIČ.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Primož TERNIK.
3. V Štab Civilne zaščite za Koroško se imenujejo:
– Darinka KOVŠE KETIŠ,
– Mihael ZAJEC,
– Dušan STOJANOVIČ,
– Nada JESENIČNIK KRAJNC,
– Rajko MEH,
– por. Dušan FRAJNKOVIČ,
– Matej VRHOVNIK,
– Milenko GRUDNIK,
– Peter PUNGARTNIK.
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Notranjsko se imenuje:
– Štefan MAJCEN.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Albert TROBEC
3. V Štab Civilne zaščite za Notranjsko se imenujejo:
– Adam BERNARD,
– Darko MUHIČ,
– Danijel CEK,
– Boris PEROŠA,
– Darko ŠKERJANC,
– mag. Vojko TERČON,
– dr. Ana MARINČIČ BOŠTJANČIČ,
– Franc FILIPIČ,
– stot. Nenad STOŽINIČ,
– Aleš SUHADOLNIK,
– Kristjan GORUP,
– Žarko CERKVENIK,
– Radojko FABEC,
– dr. Janez MULEC.
XI 
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Pomurje se imenuje:
– mag. Martin SMODIŠ.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Primož SENČAR.
3. V Štab Civilne zaščite za Pomurje se imenujejo:
– Jožef GYURKAČ,
– Frančišek POTOČNIK,
– Arpad NORČIČ,
– Jože DOMINKO,
– Jože NOVAK,
– Dušan UTROŠA,
– Boris RAKUŠA,
– stot. Robertino ŠKARABOT,
– Klavdija LEBAR-GEREBIC,
– Jožef PRŠA,
– Marjan MISJA.
XII 
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Posavje se imenuje:
– Zdenka MOČNIK.
2. Za namestnico poveljnika se imenuje:
– Sergeja BIZJAK.
3. V Štab Civilne zaščite za Posavje se imenujejo:
– Robert HOČEVAR,
– Aleš PLESTENJAK,
– dr. Gabrijela PLEŠKO-GORENC,
– Milan ŠTIMEC,
– Stanislav PRESKAR,
– Stanko TOMŠE,
– Zvone KOŠMERL,
– Janez VIMPOLŠEK,
– Darko GERJEVIČ,
– npor. Martin BEVC.
XIII 
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Zasavje se imenuje:
– Jože FORTE.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Boštjan BREZNIKAR.
3. V Štab Civilne zaščite za Zasavje se imenujejo:
– Aleš BERGER,
– Samo GOLE,
– Romana BERAVS,
– dr. Franc NOVAK,
– Nermin ISIĆ,
– Matjaž POKORN,
– Aleksander DRAKSLER,
– Želko RELIČ,
– npor. Živa KLEMEN,
– Boštjan MOKOTAR.
XIV 
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Podravje se imenuje:
– Dragomir MURKO.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Roman MEŠKO.
3. V Štab Civilne zaščite za Podravje se imenujejo:
– Božidar JANŽEKOVIČ,
– Martin OZMEC,
– mag. Jernej ŠÖMEN,
– dr. Vinko VAJD,
– Lidija LOTRIČ,
– Miran HORVAT,
– Darko ZAMUDA,
– stot. Andrej KUHAR,
– Dušan SAGADIN,
– Dušan VIŽINTIN,
– Agata SUHADOLNIK.
XV 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 18/14).
XVI 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-9/2016
Ljubljana, dne 17. novembra 2016
EVA 2016-1911-0016
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miro Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost