Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3308. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 11186.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15), točke 7. 2. 8 in točke 7. 2. 10 Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. in 7. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. dne 28. oktobra 2016 sprejela
C E N I K 
cestnine za uporabo cestninskih cest 
I. 
Cenik cestnine določa cestnino za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
Cestnina je določena za posamezne odseke cestninskih cest in posamezen cestninski razred. Višina cestnine se razlikuje glede na emisijski razred EURO, v katerega je razvrščeno vozilo, kot je določeno z uredbo, ki določa faktorje prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
V ceniku cestnine je prvi cestninski razred skrajšano označen z R3 in drugi cestninski razred z R4. Vozila, ki so razvrščena v emisijski razred EURO IV, so označena z E4, vozila, ki so razvrščena v emisijski razred EURO V, z E5 ter vozila, ki so razvrščena v emisijska razreda EURO EEV in EURO VI, z EEV in E6.
Cestnina vključuje 22-odstotni davek na dodano vrednost.
II. 
Višina cestnine za posamezen odsek cestninske ceste in posamezen cestninski razred znaša:
Cestninski razred*
R3
R4
Cestninska cesta
Vstopno-izstopna cestninska postaja
cestnina v eurih
A1 Šentilj–Maribor
Pesnica
4,40
9,10
A1 Ptujska cesta (Maribor vzhod)–Arja vas
Tepanje 
Slovenske Konjice
14,00 
6,60
29,20 
13,70
A1 Arja vas–Trojane
Vransko
6,70
14,00
A1 Trojane–Ljubljana
Kompolje 
Lukovica 
Krtina 
Blagovica
8,80 
4,50 
3,60 
2,10
18,30 
9,40 
7,60 
4,40
A1 Ljubljana–Srmin
vstopna cestninska postaja
Log
izstopna cestninska postaja
Vrhnika
4,60
9,50
Logatec
6,60
13,70
Unec
9,10
19,00
Postojna
11,90
24,80
Razdrto
/
/
Nanos
19,30
40,20
Senožeče
16,00
33,20
Divača
17,70
36,90
Kozina
19,50
40,50
Videž
24,10
50,10
vstopno-izstopna cestninska postaja
Kozina
4,60
9,60
A1/A3 Ljubljana–Fernetiči
vstopna cestninska postaja
Log
izstopna cestninska postaja
Dane
20,00
41,60
A1/A3 Srmin–Fernetiči
vstopna cestninska postaja
Videž
izstopna cestninska postaja
Dane
10,00
20,90
H4 Ajdovščina–Vrtojba
Bazara
5,60
11,60
A2 Podtabor–Ljubljana (Koseze)
Torovo
9,60
19,90
A2 Ljubljana–Novo mesto V 
Dob
15,00
31,30
A2 Novo mesto V (Lešnica)–Obrežje
Drnovo
11,30
23,50
Novo mesto V (Lešnica)–Krško
Krško
6,30
13,20
odsek Krško–Obrežje
Krško
5,00
10,30
A5 Maribor (Dragučova)–Lenart–Sv. Jurij ob Ščavnici–Vučja vas–Murska Sobota–Lendava (Pince)
Dragotinci
19,40
40,40
A4 Maribor–Slivnica–Ptuj (Draženci)
Prepolje
7,50
15,60
*Posamezen cestninski razred vključuje ta vozila:
– Prvi cestninski razred (R3): motorna vozila z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3.500 kg.
– Drugi cestninski razred (R4): motorna vozila z več kot tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in skupine vozil z več kot tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3.500 kg.
III. 
Višina cestnine v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin, ki vključuje davek na dodano vrednost, za posamezen odsek te ceste in posamezen cestninski razred znaša:
Vstopna cestninska postaja 1 
Cestninski razred
Log
R3
R4
izstopna cestninska postaja
cestnina v eurih
Vrhnika
4,60
9,50
Logatec
6,60
13,70
Unec
9,10
19,00
Postojna
11,90
24,80
Razdrto
/
/
Nanos
19,30
40,20
Senožeče
16,00
33,20
Dane
20,00
41,60
Divača
17,70
36,90
Kozina
19,50
40,50
Videž
24,10
50,10
Vstopna cestninska postaja 2 
Cestninski razred
Vrhnika
R3
R4
izstopna cestninska postaja
cestnina v eurih
Log
4,60
9,50
Logatec
2,00
4,20
Unec
4,60
9,50
Postojna
7,30
15,30
Razdrto
/
/
Nanos
14,80
30,70
Senožeče
11,40
23,70
Dane
15,40
32,10
Divača
13,20
27,40
Kozina
14,90
31,00
Videž
19,50
40,60
Vstopna cestninska postaja 3 
Cestninski razred
Logatec
R3
R4
izstopna cestninska postaja
cestnina v eurih
Log
6,60
13,70
Vrhnika
2,00
4,20
Unec
2,50
5,30
Postojna
5,30
11,10
Razdrto
/
/
Nanos
12,70
26,50
Senožeče
9,40
19,50
Dane
13,40
28,00
Divača
11,10
23,20
Kozina
12,90
26,80
Videž
17,50
36,40
Vstopna cestninska postaja 4 
Cestninski razred
Unec
R3
R4
izstopna cestninska postaja
cestnina v eurih
Log
9,10
19,00
Vrhnika
4,60
9,50
Logatec
2,50
5,30
Postojna
2,80
5,80
Razdrto
/
/
Nanos
10,20
21,20
Senožeče
6,80
14,20
Dane
10,90
22,60
Divača
8,60
17,90
Kozina
10,30
21,50
Videž
15,00
31,20
Vstopna cestninska postaja 5
Cestninski razred
Postojna
R3
R4
izstopna cestninska postaja
cestnina v eurih
Log
11,90
24,80
Vrhnika
7,30
15,30
Logatec
5,30
11,10
Unec
2,80
5,80
Razdrto
/
/
Nanos
7,40
15,40
Senožeče
4,00
8,40
Dane
8,10
16,90
Divača
5,80
12,10
Kozina
7,60
15,70
Videž
12,20
25,40
Vstopna cestninska postaja 6
Cestninski razred
Razdrto
R3
R4
izstopna cestninska postaja
cestnina v eurih
Log
14,20
29,60
Vrhnika
9,70
20,10
Logatec
7,70
15,90
Unec
5,10
10,60
Postojna
2,30
4,90
Nanos
5,10
10,60
Senožeče
1,70
3,60
Dane
5,80
12,00
Divača
3,50
7,30
Kozina
5,20
10,90
Videž
9,90
20,50
Vstopna cestninska postaja 7
Cestninski razred
Nanos
R3
R4
izstopna cestninska postaja
cestnina v eurih
Log
19,30
40,20
Vrhnika
14,80
30,70
Logatec
12,70
26,50
Unec
10,20
21,20
Postojna
7,40
15,40
Razdrto
/
/
Senožeče
6,40
13,30
Dane
10,50
21,80
Divača
8,20
17,00
Kozina
9,90
20,70
Videž
14,50
30,20
Vstopna cestninska postaja 8
Cestninski razred
Senožeče
R3
R4
izstopna cestninska postaja
cestnina v eurih
Log
16,00
33,20
Vrhnika
11,40
23,70
Logatec
9,40
19,50
Unec
6,80
14,20
Postojna
4,00
8,40
Razdrto
/
/
Nanos
6,40
13,30
Dane
4,00
8,40
Divača
1,80
3,70
Kozina
3,50
7,30
Videž
8,10
16,90
Vstopna cestninska postaja 9
Cestninski razred
Dane
R3
R4
izstopna cestninska postaja
cestnina v eurih
Log
20,00
41,60
Vrhnika
15,40
32,10
Logatec
13,40
28,00
Unec
10,90
22,60
Postojna
8,10
16,90
Razdrto
/
/
Nanos
10,50
21,80
Senožeče
4,00
8,40
Divača
3,70
7,70
Kozina
5,40
11,30
Videž
10,00
20,90
Vstopna cestninska postaja 10
Cestninski razred
Divača 
R3
R4
izstopna cestninska postaja
cestnina v eurih
Log
17,70
36,90
Vrhnika
13,20
27,40
Logatec
11,10
23,20
Unec
8,60
17,90
Postojna
5,80
12,10
Razdrto
/
/
Nanos
8,20
17,00
Senožeče
1,80
3,70
Dane
3,70
7,70
Kozina
1,80
3,70
Videž
6,40
13,20
Vstopna cestninska postaja 11
Cestninski razred
Kozina 
R3
R4
izstopna cestninska postaja
cestnina v eurih
Log
19,50
40,50
Vrhnika
14,90
31,00
Logatec
12,90
26,80
Unec
10,30
21,50
Postojna
7,60
15,70
Razdrto
/
/
Nanos
9,90
20,70
Senožeče
3,50
7,30
Dane
5,40
11,30
Divača
1,80
3,70
Vstopna cestninska postaja 12
Cestninski razred
Videž 
R3
R4
izstopna cestninska postaja
cestnina v eurih
Log
24,10
50,10
Vrhnika
19,50
40,60
Logatec
17,50
36,40
Unec
15,00
31,20
Postojna
12,20
25,40
Razdrto
/
/
Nanos
14,50
30,20
Senožeče
8,10
16,90
Dane
10,00
20,90
Divača
6,40
13,20
IV. 
Ne glede na določbe II. in III. točke tega cenika se za vozilo, za katero uporabnik cestninske ceste (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) plačuje cestnino z elektronskim medijem družbe DARS d. d. (DARS-kartica, DARS-kartica Transporter ali elektronska tablica ABC), na katerem je zapisan emisijski razred E4 za vozilo EURO IV, E5 za vozilo EURO V ali E6 za vozilo EURO EEV in EURO VI, kot je določeno v XIII. točki tega cenika, plača znižana cestnina. Za posamezen odsek cestninske ceste in posamezen cestninski razred ta cestnina znaša:
Cestninski razred
R3
R4
Cestninska cesta
Vstopno-izstopna 
cestninska postaja
cestnina v eurih
E4
E5
EEV, E6
E4
E5
EEV, E6
A1 Šentilj–Maribor
Pesnica
3,50
3,10
2,60
7,30
6,40
5,40
A1 Ptujska cesta (Maribor vzhod)–Arja vas
Tepanje
11,20
9,80
8,40
23,30
20,40
17,50
Slovenske Konjice
5,30
4,60
4,00
11,00
9,60
8,20
A1 Arja vas –Trojane
Vransko
5,40
4,70
4,00
11,20
9,80
8,40
A1 Trojane–Ljubljana
Kompolje
7,00
6,10
5,30
14,60
12,80
11,00
Lukovica
3,60
3,20
2,70
7,50
6,60
5,60
Krtina
2,90
2,50
2,20
6,00
5,30
4,50
Blagovica
1,70
1,50
1,30
3,50
3,10
2,60
A1 Ljubljana–Srmin
vstopna cestninska postaja
Log
izstopna cestninska postaja
Vrhnika
3,60
3,20
2,70
7,60
6,60
5,70
Logatec
5,30
4,60
4,00
11,00
9,60
8,20
Unec
7,30
6,40
5,50
15,20
13,30
11,40
Postojna
9,50
8,30
7,10
19,80
17,30
14,90
Razdrto
/
/
/
/
/
/
Nanos
15,50
13,50
11,60
32,10
28,10
24,10
Senožeče
12,80
11,20
9,60
26,50
23,20
19,90
Divača
14,20
12,40
10,60
29,50
25,80
22,10
Kozina
15,60
13,60
11,70
32,40
28,30
24,30
Videž
19,30
16,90
14,40
40,10
35,10
30,00
vstopno-izstopna cestninska postaja
Kozina
3,70
3,20
2,80
7,70
6,70
5,80
A1/A3 Ljubljana–Fernetiči
vstopna cestninska postaja
Log
izstopna cestninska postaja
Dane
16,00
14,00
12,00
33,30
29,10
25,00
A1/A3 Srmin–Fernetiči
vstopna cestninska postaja
Videž
izstopna cestninska postaja
Dane
8,00
7,00
6,00
16,70
14,60
12,50
H4 Ajdovščina–Vrtojba
Bazara
4,50
3,90
3,40
9,30
8,10
7,00
A2 Podtabor–Ljubljana (Koseze)
Torovo
7,70
6,70
5,80
16,00
14,00
12,00
A2 Ljubljana–Novo mesto V
Dob
12,00
10,50
9,00
25,00
21,90
18,80
A2 Novo mesto V (Lešnica)– Obrežje
Drnovo
9,00
7,90
6,80
18,80
16,40
14,10
Novo mesto V (Lešnica)–Krško
Krško
5,10
4,40
3,80
10,60
9,20
7,90
odsek Krško–Obrežje
Krško
4,00
3,50
3,00
8,20
7,20
6,20
A5 Maribor (Dragučova)–Lenart–Sv. Jurij ob Ščavnici–Vučja vas–Murska Sobota–Lendava (Pince) 
Dragotinci
15,50
13,60
11,70
32,30
28,30
24,20
A4 Maribor–Slivnica–Ptuj (Draženci)
Prepolje
6,00
5,20
4,50
12,50
10,90
9,30
V. 
Višina cestnine za vozilo iz prejšnje točke znaša za posamezen odsek v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin in za posamezen cestninski razred:
Vstopna cestninska postaja 1 
Cestninski razred
Log
R3
R4
izstopna cestninska postaja
E4
E5
EEV, E6
E4
E5
EEV, E6
Vrhnika
3,60
3,20
2,70
7,60
6,60
5,70
Logatec
5,30
4,60
4,00
11,00
9,60
8,20
Unec
7,30
6,40
5,50
15,20
13,30
11,40
Postojna
9,50
8,30
7,10
19,80
17,30
14,90
Razdrto
/
/
/
/
/
/
Nanos
15,50
13,50
11,60
32,10
28,10
24,10
Senožeče
12,80
11,20
9,60
26,50
23,20
19,90
Dane
16,00
14,00
12,00
33,30
29,10
25,00
Divača
14,20
12,40
10,60
29,50
25,80
22,10
Kozina
15,60
13,60
11,70
32,40
28,30
24,30
Videž
19,30
16,90
14,40
40,10
35,10
30,00
Vstopna cestninska postaja 2 
Cestninski razred
Vrhnika
R3
R4
izstopna cestninska postaja
E4
E5
EEV, E6
E4
E5
EEV, E6
Log
3,60
3,20
2,70
7,60
6,60
5,70
Logatec
1,60
1,40
1,20
3,40
2,90
2,50
Unec
3,60
3,20
2,70
7,60
6,60
5,70
Postojna
5,90
5,10
4,40
12,20
10,70
9,20
Razdrto
/
/
/
/
/
/
Nanos
11,80
10,30
8,90
24,60
21,50
18,40
Senožeče
9,10
8,00
6,80
19,00
16,60
14,20
Dane
12,40
10,80
9,30
25,70
22,50
19,30
Divača
10,50
9,20
7,90
21,90
19,20
16,40
Kozina
11,90
10,40
8,90
24,80
21,70
18,60
Videž
15,60
13,70
11,70
32,50
28,40
24,40
Vstopna cestninska postaja 3 
Cestninski razred
Logatec
R3
R4
izstopna cestninska postaja
E4
E5
EEV, E6
E4
E5
EEV, E6
Log
5,30
4,60
4,00
11,00
9,60
8,20
Vrhnika
1,60
1,40
1,20
3,40
2,90
2,50
Unec
2,00
1,80
1,50
4,20
3,70
3,20
Postojna
4,30
3,70
3,20
8,80
7,70
6,60
Razdrto
/
/
/
/
/
/
Nanos
10,20
8,90
7,60
21,20
18,50
15,90
Senožeče
7,50
6,60
5,60
15,60
13,60
11,70
Dane
10,80
9,40
8,10
22,40
19,60
16,80
Divača
8,90
7,80
6,70
18,50
16,20
13,90
Kozina
10,30
9,00
7,70
21,40
18,80
16,10
Videž
14,00
12,30
10,50
29,10
25,50
21,90
Vstopna cestninska postaja 4 
Cestninski razred
Unec
R3
R4
izstopna cestninska postaja
E4
E5
EEV, E6
E4
E5
EEV, E6
Log
7,30
6,40
5,50
15,20
13,30
11,40
Vrhnika
3,60
3,20
2,70
7,60
6,60
5,70
Logatec
2,00
1,80
1,50
4,20
3,70
3,20
Postojna
2,20
1,90
1,70
4,60
4,00
3,50
Razdrto
/
/
/
/
/
/
Nanos
8,20
7,10
6,10
17,00
14,80
12,70
Senožeče
5,50
4,80
4,10
11,40
9,90
8,50
Dane
8,70
7,60
6,50
18,10
15,80
13,60
Divača
6,90
6,00
5,20
14,30
12,50
10,70
Kozina
8,30
7,20
6,20
17,20
15,10
12,90
Videž
12,00
10,50
9,00
24,90
21,80
18,70
Vstopna cestninska postaja 5 
Cestninski razred
Postojna
R3
R4
izstopna cestninska postaja
E4
E5
EEV, E6
E4
E5
EEV, E6
Log
9,50
8,30
7,10
19,80
17,30
14,90
Vrhnika
5,90
5,10
4,40
12,20
10,70
9,20
Logatec
4,30
3,70
3,20
8,80
7,70
6,60
Unec
2,20
1,90
1,70
4,60
4,00
3,50
Razdrto
/
/
/
/
/
/
Nanos
5,90
5,20
4,40
12,30
10,80
9,30
Senožeče
3,20
2,80
2,40
6,70
5,90
5,10
Dane
6,50
5,70
4,90
13,50
11,80
10,10
Divača
4,70
4,10
3,50
9,70
8,50
7,30
Kozina
6,00
5,30
4,50
12,60
11,00
9,40
Videž
9,80
8,50
7,30
20,30
17,80
15,20
Vstopna cestninska postaja 6 
Cestninski razred
Razdrto
R3
R4
izstopna cestninska postaja
E4
E5
EEV, E6
E4
E5
EEV, E6
Log
11,40
10,00
8,50
23,70
20,70
17,70
Vrhnika
7,70
6,80
5,80
16,10
14,10
12,10
Logatec
6,10
5,40
4,60
12,70
11,20
9,60
Unec
4,10
3,60
3,10
8,50
7,40
6,40
Postojna
1,90
1,60
1,40
3,90
3,40
2,90
Nanos
4,10
3,60
3,00
8,40
7,40
6,30
Senožeče
1,40
1,20
1,00
2,90
2,50
2,20
Dane
4,60
4,00
3,50
9,60
8,40
7,20
Divača
2,80
2,40
2,10
5,80
5,10
4,40
Kozina
4,20
3,70
3,10
8,70
7,60
6,50
Videž
7,90
6,90
5,90
16,40
14,30
12,30
Vstopna cestninska postaja 7 
Cestninski razred
Nanos
R3
R4
izstopna cestninska postaja
E4
E5
EEV, E6
E4
E5
EEV, E6
Log
15,50
13,50
11,60
32,10
28,10
24,10
Vrhnika
11,80
10,30
8,90
24,60
21,50
18,40
Logatec
10,20
8,90
7,60
21,20
18,50
15,90
Unec
8,20
7,10
6,10
17,00
14,80
12,70
Postojna
5,90
5,20
4,40
12,30
10,80
9,30
Razdrto
/
/
/
/
/
/
Senožeče
5,10
4,50
3,80
10,70
9,30
8,00
Dane
8,40
7,30
6,30
17,40
15,20
13,10
Divača
6,60
5,70
4,90
13,60
11,90
10,20
Kozina
7,90
6,90
6,00
16,50
14,50
12,40
Videž
11,60
10,20
8,70
24,20
21,20
18,10
Vstopna cestninska postaja 8 
Cestninski razred
Senožeče
R3
R4
izstopna cestninska postaja
E4
E5
EEV, E6
E4
E5
EEV, E6
Log
12,80
11,20
9,60
26,50
23,20
19,90
Vrhnika
9,10
8,00
6,80
19,00
16,60
14,20
Logatec
7,50
6,60
5,60
15,60
13,60
11,70
Unec
5,50
4,80
4,10
11,40
9,90
8,50
Postojna
3,20
2,80
2,40
6,70
5,90
5,10
Razdrto
/
/
/
/
/
/
Nanos
5,10
4,50
3,80
10,70
9,30
8,00
Dane
3,20
2,80
2,40
6,70
5,90
5,10
Divača
1,40
1,20
1,10
3,00
2,60
2,20
Kozina
2,80
2,50
2,10
5,80
5,10
4,40
Videž
6,50
5,70
4,90
13,50
11,80
10,10
Vstopna cestninska postaja 9 
Cestninski razred
Dane
R3
R4
izstopna cestninska postaja
E4
E5
EEV, E6
E4
E5
EEV, E6
Log
16,00
14,00
12,00
33,30
29,10
25,00
Vrhnika
12,40
10,80
9,30
25,70
22,50
19,30
Logatec
10,80
9,40
8,10
22,40
19,60
16,80
Unec
8,70
7,60
6,50
18,10
15,80
13,60
Postojna
6,50
5,70
4,90
13,50
11,80
10,10
Razdrto
/
/
/
/
/
/
Nanos
8,40
7,30
6,30
17,40
15,20
13,10
Senožeče
3,20
2,80
2,40
6,70
5,90
5,10
Divača
2,90
2,60
2,20
6,10
5,40
4,60
Kozina
4,40
3,80
3,30
9,10
7,90
6,80
Videž
8,00
7,00
6,00
16,70
14,60
12,50
Vstopna cestninska postaja 10 
Cestninski razred
Divača
R3
R4
izstopna cestninska postaja
E4
E5
EEV, E6
E4
E5
EEV, E6
Log
14,20
12,40
10,60
29,50
25,80
22,10
Vrhnika
10,50
9,20
7,90
21,90
19,20
16,40
Logatec
8,90
7,80
6,70
18,50
16,20
13,90
Unec
6,90
6,00
5,20
14,30
12,50
10,70
Postojna
4,70
4,10
3,50
9,70
8,50
7,30
Razdrto
/
/
/
/
/
/
Nanos
6,60
5,70
4,90
13,60
11,90
10,20
Senožeče
1,40
1,20
1,10
3,00
2,60
2,20
Dane
2,90
2,60
2,20
6,10
5,40
4,60
Kozina
1,40
1,20
1,10
2,90
2,60
2,20
Videž
5,10
4,50
3,80
10,60
9,30
7,90
Vstopna cestninska postaja 11 
Cestninski razred
Kozina
R3
R4
izstopna cestninska postaja
E4
E5
EEV, E6
E4
E5
EEV, E6
Log
15,60
13,60
11,70
32,40
28,30
24,30
Vrhnika
11,90
10,40
8,90
24,80
21,70
18,60
Logatec
10,30
9,00
7,70
21,40
18,80
16,10
Unec
8,30
7,20
6,20
17,20
15,10
12,90
Postojna
6,00
5,30
4,50
12,60
11,00
9,40
Razdrto
/
/
/
/
/
/
Nanos
7,90
6,90
6,00
16,50
14,50
12,40
Senožeče
2,80
2,50
2,10
5,80
5,10
4,40
Dane
4,40
3,80
3,30
9,10
7,90
6,80
Divača
1,40
1,20
1,10
2,90
2,60
2,20
Vstopna cestninska postaja 12 
Cestninski razred
Videž
R3
R4
izstopna cestninska postaja
E4
E5
EEV, E6
E4
E5
EEV, E6
Log
19,30
16,90
14,40
40,10
35,10
30,00
Vrhnika
15,60
13,70
11,70
32,50
28,40
24,40
Logatec
14,00
12,30
10,50
29,10
25,50
21,90
Unec
12,00
10,50
9,00
24,90
21,80
18,70
Postojna
9,80
8,50
7,30
20,30
17,80
15,20
Razdrto
/
/
/
/
/
/
Nanos
11,60
10,20
8,70
24,20
21,20
18,10
Senožeče
6,50
5,70
4,90
13,50
11,80
10,10
Dane
8,00
7,00
6,00
16,70
14,60
12,50
Divača
5,10
4,50
3,80
10,60
9,30
7,90
VI. 
Cestnina se v zaprtem cestninskem sistemu plačuje na izstopni cestninski postaji na podlagi vstopnega dokumenta (vstopne kartice ali cestninskega listka iz avtomatskega podajalca cestninskih listkov), ki ga voznik prejme ali prevzame na vstopni cestninski postaji. V odprtem cestninskem sistemu se cestnina plačuje na vstopno-izstopni cestninski postaji.
Voznik, ki na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestninskem sistemu ne predloži vstopnega dokumenta z vstopne cestninske postaje, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
VII. 
Cestnina se gotovinsko plačuje v eurih.
Nerezidenti lahko plačujejo cestnino tudi s temi tujimi valutami: švicarski frank, ameriški dolar in hrvaška kuna. Najmanjši apoeni teh valut za plačilo cestnine so: švicarski frank – bankovec za deset frankov; dolar – bankovec za en dolar in hrvaška kuna – bankovec za pet kun.
Pri plačilu cestnine s tujo gotovino se lahko preostanek vplačila nad zneskom cestnine vrne v eurih.
Za obračun cestnine in izračun vračil v eurih iz prejšnjega odstavka se za tuje valute iz drugega odstavka te točke upošteva srednji tečaj Banke Slovenije, določen po tečajni listi enkrat mesečno, in sicer prvi četrtek v mesecu ob 6. uri po tečaju za prejšnji dan.
VIII. 
Cestnina se brezgotovinsko lahko plačuje:
– s plačilnimi karticami,
– z DARS-kartico ali DARS-kartico Transporter,
– z elektronsko tablico ABC.
IX. 
Cestnina se lahko plačuje s plačilnimi karticami, ki so objavljene na spletni strani DARS d. d. ter so označene tudi na cestninskih postajah in drugih vplačilnih mestih DARS d. d., ki jih določa ta cenik.
X. 
Cestnina se lahko pod pogoji, določenimi s tem cenikom, brezgotovinsko plačuje z naslednjimi elektronskimi mediji DARS d. d.:
– z DARS-kartico ali DARS-kartico Transporter z vplačanim dobroimetjem za plačevanje cestnine,
– z elektronsko tablico ABC z vplačanim dobroimetjem za plačevanje cestnine.
XI. 
Cestnina se lahko plačuje z DARS-kartico in DARS-kartico Transporter, ki jo uporabnik prevzame ob plačilu stroškov njene izdaje v višini 5,00 eurov, vključno z davkom na dodano vrednost.
Če uporabnik za kartice iz prejšnjega odstavka sklene pogodbo o odloženem plačevanju cestnine iz XV. točke tega cenika ali če bo kartice uporabljal kot poplačilne v povezavi z veljavno plačilno kartico, kot je določeno v XVI. točki tega cenika, se mu kartice dodelijo brezplačno oziroma brez obveznosti vplačila dobroimetja.
Uporabnik DARS-kartice in DARS-kartice Transporter lahko nanju vplačuje dodatno dobroimetje za plačilo cestnine. Višina vplačila dobroimetja je poljubna. Ob vplačilih dobroimetja na kartico v vrednosti od 60 do pod 210 eurov je uporabnik upravičen do 1 % popusta, ob vplačilih dobroimetja v vrednosti od 210 do pod 400 eurov do 3 % popusta ter ob vplačilih dobroimetja v vrednosti 400 eurov in več do 5 % popusta.
Vstop v zaprti cestninski sistem lahko voznik vozila evidentira z DARS-kartico, DARS-kartico Transporter ali prevzemom vstopnega dokumenta na vstopni cestninski postaji. Voznik, ki na izstopni cestninski postaji z DARS-kartico ali DARS-kartico Transporter ne dokaže evidentiranega vstopa v zaprti cestninski sistem, niti ne predloži vstopnega dokumenta, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
XII. 
Cestnina se lahko plačuje z elektronsko tablico ABC, ki omogoča cestninjenje z zmanjšanjem hitrosti vozil ob prehodu cestninske postaje.
Elektronska tablica ABC za prvi cestninski razred (R3) se uporablja za plačevanje cestnine za posamezno vozilo tega razreda. Izda jo Cestninski uporabniški center DARS d. d. na podlagi vloge uporabnika, obrazec za katero je skupaj s pogoji njene uporabe objavljen na spletni strani DARS d. d.
Elektronska tablica ABC za drugi cestninski razred (R4) se lahko uporablja za plačevanje cestnine za katero koli vozilo tega razreda.
Cena elektronske tablice ABC, vključno z davkom na dodano vrednost, znaša 16,65 eura. Amortizacijska doba elektronske tablice ABC je sedem let. Za amortizacijsko leto se šteje vsako polno koledarsko leto od njene prve uporabe, amortizacija pa je linearna.
Višina vplačila dobroimetja na elektronsko tablico ABC je poljubna. Ob vplačilu dobroimetja v vrednosti od 60 do pod 210 eurov je uporabnik upravičen do 1 % popusta, ob vplačilu dobroimetja v vrednosti od 210 do pod 400 eurov do 3 % popusta ter ob vplačilu dobroimetja v vrednosti 400 eurov in več do 5 % popusta.
Uporabnik mora elektronsko tablico ABC uporabljati v skladu z navodilom o njeni uporabi in splošnimi pogoji njene uporabe. Uporabnik ne sme odpirati elektronske tablice ABC niti kakor koli drugače posegati vanjo.
Vstop v zaprti cestninski sistem voznik vozila evidentira z elektronsko tablico ABC v skladu z navodilom o njeni uporabi in splošnimi pogoji njene uporabe. Voznik, ki na izstopni cestninski postaji z elektronsko tablico ABC ne izkaže evidentiranega vstopa v zaprti cestninski sistem, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
Uporabnik lahko elektronsko tablico ABC, ki v sistemu elektronskega cestninjenja ne deluje pravilno iz razlogov, za katere ni odgovoren, vrne DARS d. d. pred potekom njene amortizacijske dobe. Pri tem je upravičen do vračila sorazmernega sofinancerskega deleža glede na neamortizirano vrednost elektronske tablice ABC. DARS d. d. lahko uporabniku ponudi nadomestno elektronsko tablico ABC, amortizacijska doba katere je enaka najmanj preostali amortizacijski dobi vrnjene, če ima tako elektronsko tablico ABC na voljo.
Uporabnik, ki nepoškodovano elektronsko tablico ABC vrne pred potekom njene amortizacijske dobe, je upravičen do vračila sorazmernega sofinancerskega deleža glede na njeno neamortizirano vrednost.
Če uporabnik predplačniškega medija ne potrebuje več in je na njem še vedno dobroimetje, lahko zahteva vračilo preostanka dobroimetja. Neizkoriščeno dobroimetje se uporabniku vrne na bančni račun brez pridobljenih popustov na podlagi poslane vloge, elektronskega medija in fotokopij računov, ki izkazujejo nalaganja najmanj v višini neizkoriščenega dobroimetja.
Osmi in deveti odstavek te točke ne veljata za vračilo elektronske tablice ABC, amortizacijska doba katere je potekla ali če je bila elektronska tablica ABC poškodovana zaradi odpiranja ali kakršnega koli drugega posega uporabnika.
Vrnjenih ali odvzetih elektronskih tablic ABC, ki ne delujejo pravilno ali so bile poškodovane s posegom uporabnika, stroški njihovega popravila pa bi bili višji kot njihova neamortizirana vrednost, ter elektronskih tablic ABC, ki jim je potekla amortizacijska doba, DARS d. d. ne sme dati ponovno v uporabo in jih odpiše.
Ta točka cenika velja za elektronske tablice ABC, ki so bile uporabnikom izdane pred 1. junijem 2012. Po tem datumu se brezplačno izdajajo samo rabljene elektronske tablice ABC za plačevanje cestnine, določene v naslednji točki tega cenika.
XIII. 
Za vozilo, ki izpolnjuje merila za emisijski razred EURO IV in več, lahko uporabnik plača znižano cestnino, določeno v IV. in V. točki tega cenika, če plačuje cestnino z enim od elektronskih medijev DARS d. d., ki jih pridobi na svojo zahtevo za:
– prilagoditev elektronskih medijev DARS d. d., ki jih uporabnik že ima; prilagoditev se izvede tako, da se na vsak medij zapišeta registrska oznaka in emisijski razred vozila, za katero bo medij uporabljen, za elektronsko tablico ABC, izdano pred 1. junijem 2012, pa se označi tudi cestninskih razred vozila (zelena tablica za R3 in modra tablica za R4);
– izdajo DARS-kartice ali DARS-kartice Transporter z zapisom registrske oznake in emisijskega razreda vozila, za katero bo kartica uporabljena;
– izdajo brezplačne rabljene elektronske tablice ABC z zapisom registrske oznake in emisijskega razreda vozila ter označitvijo cestninskega razreda vozila (zelena tablica za R3 in modra tablica za R4).
Elektronski medij DARS d. d. iz prejšnjega odstavka se prilagodi ali izda v Cestninskem uporabniškem centru DARS d. d. na podlagi vloge uporabnika, obrazec za katero je skupaj s pogoji uporabe elektronskega medija objavljen na spletni strani DARS d. d.
Za vozila, ki imajo emisijski razred EURO EEV in ga je uporabnik ob prvi prijavi elektronskega medija za plačilo cestnine DARS d. d. že navedel v vlogi, ob tem pa mu je bil na podlagi takrat veljavnega cenika cestnine v sistem zaveden emisijski razred EURO V, se bo za emisijski razred EURO EEV priznala znižana cestnina, ki po tem ceniku velja za emisijski razred EURO VI, vendar šele po posredovanem pisnem obvestilu upravljavcu.
Podatki o vozilu iz prvega odstavka te točke se na elektronski medij zapišejo avtomatično ob prvem prehodu vozila skozi cestninsko postajo, ki se mora opraviti po tako imenovani kombinirani stezi, to je cestninski stezi, ki ni rezervirana samo za prehod vozil z elektronsko tablico ABC (tako imenovana hitra steza).
Za eno vozilo se lahko prilagodita največ ena elektronska tablica ABC in ena DARS-kartica ali DARS-kartica Transporter.
Za skupino vozil, v kateri vlečno vozilo s priklopnikom ali brez njega prehaja iz R3 v R4 in obratno, se poleg elektronske tablice ABC za cestninski razred, v katerem je opravljena večina voženj, uporabniku lahko prilagodi tudi DARS-kartica ali DARS-kartica Transporter, s katero lahko plačuje prevoze v drugem cestninskem razredu, kot je zapisan na elektronski tablici ABC.
Za vozilo, registrirano v Republiki Sloveniji, se pri plačevanju cestnine priznava isti emisijski razred, kot je bil za vozilo določen ob zadnjem plačilu letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Pooblaščene osebe, ki imajo za potrebe preveritve EURO razredov v vlogah uporabnikov za vozila, registrirana v Republiki Sloveniji, pravico dostopa do podatkov v evidenci registriranih vozil, določi uprava DARS d. d.
Za vozilo, registrirano v tujini, morata biti k vlogi priloženi kopija prometnega dovoljenja in kopija dokazila o skladnosti (proizvodnje) ali kopija potrdila o tehničnem pregledu vozila po CEMT resoluciji. V primeru dvoma, da za vozilo, za katero se uveljavlja plačevanje znižane cestnine s kopijo dokazila ali potrdila, ni izkazan pravilen emisijski razred, se lahko zahteva izvirnik dokazila ali potrdila iz prejšnjega stavka.
Elektronski medij DARS d. d. v uporabi se pod pogoji, določenimi v tretjem odstavku XIX. točke tega cenika, uvrsti na stop listo, če se uporablja neskladno s pogoji svoje uporabe ali če je bilo ob preveritvi ugotovljeno neskladje med navedenim emisijskim razredom EURO v vlogi uporabnika za prilagoditev ali izdajo tega medija in dejansko izkazanim v evidenci registriranih vozil ali če uporabnik v zahtevanem roku ne predloži na vpogled ali proti vračilu izvirnika dokazila ali potrdila iz prejšnjega odstavka iz razloga, določenega v zadnjem stavku prejšnjega odstavka. Izbris medija s stop liste se opravi po odpravi razloga za uvrstitev nanjo.
Za vplačila dobroimetja, za obveznosti evidentiranja vstopa v zaprti cestninski sistem ter za navodila o uporabi in za splošne pogoje uporabe veljajo za rabljene elektronske tablice ABC pogoji, določeni v prejšnji točki.
XIV. 
Uporabnik DARS-kartice, DARS-kartice Transporter ali elektronske tablice ABC lahko s temi elektronskimi mediji le evidentira zapadle obveznosti plačila cestnine in cestnino poravnava v rokih in pod pogoji, določenimi s tem cenikom.
XV. 
Pravna oseba in fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja (v nadaljnjem besedilu: podjetnik), ki sta uporabnika DARS-kartice, DARS-kartice Transporter ali elektronske tablice ABC, lahko po sklenitvi posebne pogodbe z DARS d. d. o odloženem plačevanju cestnine in po prekategorizaciji teh elektronskih medijev iz predplačilnih v poplačilne medije plačevanja cestnine plačujeta cestnino enkrat mesečno. Uporabnik, ki posluje manj kot dve leti, ali uporabnik, ki je na podlagi javno dostopnih podatkov ali lestvici bonitetnih ocen uvrščen v podpovprečni razred ali se zanj ocenjuje, da je njegova zmožnost za poravnavanje obveznosti podpovprečna oziroma stopnja tveganja poslovanja z njim nadpovprečna, mora pred sklenitvijo posebne pogodbe z DARS d. d. predložiti bančno garancijo v vrednosti 600 eurov po posameznem elektronskem mediju.
Pogodbo o odloženem plačevanju cestnine lahko pravna oseba ali podjetnik in DARS d. d. skleneta za neomejeno število elektronskih medijev iz prejšnjega odstavka, ki jih za plačevanje cestnine uporablja uporabnik. Prekategorizacija elektronskih medijev iz pogodbe se opravi po sklenitvi pogodbe ter po postopku in na mestih, ki so objavljena na spletni strani DARS d. d.
Obveznost plačila cestnine se z elektronskimi mediji iz prvega in drugega odstavka te točke v mesecu samo evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z računom, ki ga izda DARS d. d.
Posamezen uporabnik DARS kartic, DARS kartic Transporter in ABC tablic, ki jih je uporabil za plačevanje cestnine, je pri mesečnem obračunu cestnine od 600 eurov do pod 1.200 eurov upravičen do količinskega rabata v višini 1 % od neto cestnine, od 1.200 eurov do pod 2.400 eurov v višini 2 % od neto cestnine, od 2.400 eurov do pod 4.800 eurov v višini 3 % od neto cestnine, od 4.800 eurov do pod 7.200 eurov v višini 4 % od neto cestnine, od 7.200 eurov do pod 30.000 eurov v višini 8 % od neto cestnine in od 30.000 in več v višini 10 % od neto cestnine. Cestnina in količinski rabati zanjo se obračunavajo za koledarski mesec, uporabniki teh kartic pa morajo obračunano cestnino za pretekli mesec plačati najkasneje do 25. v tekočem mesecu.
XVI. 
Ob prekategorizaciji elektronskih medijev iz XV. točke tega cenika iz predplačilnih v poplačilne medije plačevanja cestnine se lahko uporabnik odloči, da bo svoje obveznosti poravnaval s plačilno kartico, povezano z elektronskim medijem. Obveznost plačila cestnine se v mesecu le evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z zbirnim računom, ki ga izda izdajatelj plačilne kartice.
Prekategorizacija elektronskega medija za plačevanje cestnine v poplačilni medij velja, dokler je povezan z veljavno plačilno kartico. Uporabnik lahko kadar koli pred potekom veljavnosti plačilne kartice prekategorizira medij nazaj v predplačilnega za plačevanje cestnine oziroma lahko s podaljšanjem veljavnosti plačilne kartice podaljša tudi veljavnost poplačilnega medija.
Plačilne kartice, ki jih je mogoče povezati z enim poplačilnim medijem za plačevanje cestnine ali več temi, ter postopek in mesta za prekategorizacijo elektronskih medijev so objavljeni na spletni strani DARS d. d.
XVII. 
Prodajna mesta elektronskih medijev DARS d. d. za brezgotovinsko plačevanje cestnine iz X. točke tega cenika so na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in v Cestninskem uporabniškem centru DARS d. d. Prilagoditev ali izdaja teh medijev se na podlagi posebne vloge, kot je določeno v drugem odstavku XII. točke in drugem odstavku XIII. točke tega cenika, opravi v Cestninskem uporabniškem centru DARS d. d.
XVIII. 
Mesta vplačila dobroimetja na elektronske medije DARS d. d. za brezgotovinsko plačevanje cestnine iz X. točke tega cenika so na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in v Cestninskem uporabniškem centru DARS d. d.
XIX. 
Uporabnikom elektronskih medijev DARS d. d., uporabljenih za odloženo plačevanje cestnine, se nadzor nad porabo cestnine omogoča:
– s stalnim dostopom do evidenc prehodov cestninskih postaj po posebnem spletnem portalu; uporabnikom večjega števila DARS-kartic, DARS-kartic Transporter ali elektronskih tablic ABC se tak dostop zagotavlja z dodelitvijo samo enega uporabniškega imena in gesla; cena te storitve, ki vključuje davek na dodano vrednost, je 20,85 eura mesečno;
– s potrjenim izpisom prehodov na cestninskih postajah z DARS-kartico, DARS-kartico Transporter ali elektronsko tablico ABC, ki se izda na zahtevo uporabnika; cena te storitve, ki vključuje davek na dodano vrednost, je 2,00 eura za stran izpisa.
Opomin za plačilo neporavnane obveznosti plačila cestnine znaša 2,00 eura, vključno z davkom na dodano vrednost.
Uporabniku enega elektronskega medija DARS d. d. ali več teh medijev, uporabljenih za odloženo plačevanje cestnine, ki z mediji evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine ne poravna v roku, določenem v četrtem odstavku XV. točke tega cenika, se prepreči nadaljnja uporaba medijev z njihovo uvrstitvijo na tako imenovano stop listo v sistemu elektronskega cestninjenja. Izbris medijev s stop liste se opravi v 24 urah po prejemu dokazila o poravnavi z njimi evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine. Če uporabnik ne poravna zapadlih obveznosti plačila cestnine za medij ali medije, ki so uvrščeni na stop listo, v 45 dneh po koncu obračunskega obdobja, se medij ali mediji izbrišejo s te liste šele potem, ko uporabnik predloži bančno garancijo v vrednosti povprečne cestninske obveznosti po mediju ali medijih v zadnjih dveh obračunskih mesecih pred uvrstitvijo medija ali medijev na stop listo. Za uvrstitev medijev na stop listo zaradi neporavnanih obveznosti plačila cestnine in izbris medijev s te liste po poravnavi zapadlih obveznosti se njihovemu uporabniku ob prvem naslednjem obračunu cestnine dodatno zaračuna 20,00 eurov, vključno z davkom na dodano vrednost.
XX. 
Na cestninski postaji Hrušica se cestnina lahko plačuje gotovinsko in s plačilnimi karticami, ne glede na določbe XI., XII. in XIII. točke tega cenika pa tudi s temi elektronskimi mediji DARS d. d.:
– za vsa vozila: z DARS-kartico;
– za vozila tretjega cestninskega razreda: z DARS-kartico Transporter in z elektronsko tablico ABC za vozila tretjega cestninskega razreda;
– za vozila četrtega cestninskega razreda: z DARS-kartico Transporter in z elektronsko tablico ABC za vozila četrtega cestninskega razreda.
XXI. 
Z dnem uveljavitve tega cenika se preneha uporabljati Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 79/13 in 24/15 – ZCestn).
XXII. 
Ta cenik začne veljati 1. januarja 2017.
Št. 420-3/16
Ljubljana, dne 28. oktobra 2016
EVA 2016-2430-0049
dr. Tomaž Vidic l.r.
Predsednik 
uprave DARS d. d. 
V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15) je bilo k Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 00710-35/2016/3 z dne 1. 12. 2016.

AAA Zlata odličnost