Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3196. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota«, stran 10466.

  
Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3., 8. in 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 28. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 17. redni seji dne 24. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota« 
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota« se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
Sedež zavoda je v Murski Soboti, Ulica Štefana Kovača 30.
2. člen 
V 7. členu odloka se dodajo nove dejavnosti:
G/46.170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
G/47.110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G/47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G/47.210
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
G/47.290
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
G/47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G/47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0011/2016-1(620)
Murska Sobota, dne 24. novembra 2016
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost