Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3189. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 10462.

  
Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 21. novembra 2016 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 
I. 
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško (št. proj. 12093-00, oktober 2016).
Ob OPPN se hkrati javno razgrne tudi Okoljsko poročilo, ki sta ga izdelala Savaprojekt d.d. iz Krškega in Matrika ZVO d.o.o. iz Ljubljane (št. proj. 12093-00, junij 2016).
II. 
Ureditveno območje obravnavanega OPPN meri ca. 21,8 ha in vključuje vsa, po veljavnem prostorskem planu Občine Žalec, opredeljena območja stavbnih zemljišč znotraj ureditvenega območja naselja Levec, razen skrajnega jugozahodnega dela območja (tj. zaokroženega območja zemljišč lastnikov Mutec, Bračič, Drama, Beltram in Zaveršnik) in skrajnega jugovzhodnega dela območja (tj. zaokroženega območja ureditev PC Lena, Lesnina in Lesnina LGM).
III. 
Dopolnjeni osnutek in okoljsko poročilo iz I. točke tega sklepa bosta javno razgrnjena v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih KS Levec. Javna razgrnitev bo potekala od 5. 12. 2016 do 11. 1. 2017. Javna obravnava bo 21. 12. 2016 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Žalec.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Levec.
V. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Levec. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0001/2010
Žalec, dne 21. novembra 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost