Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3176. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in prodaji nepremičnine (št. 10.2), stran 10434.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 20. seji dne 26. 10. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra in prodaji nepremičnine (št. 10.2) 
1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na delu zemljišča s parc. št. 812/5 k.o. 850 – Slovenj Gradec.
2) Del nepremičnine iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začneta veljati naslednji dan po objavi.
Št.032-0036/2016
zveza spis št. 354-0194/2016
Slovenj Gradec, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost