Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3162. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode, stran 10405.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 10. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 31/16) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 19. seji dne 16. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/15) se v drugem odstavku 6. člena v tretji alineji črta pika in doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»– Režijski obrat.«
2. člen 
Za 10. členom odloka se doda nov, 10.a člen, ki se glasi:
»(1) Režijski obrat opravlja strokovno tehnične naloge, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb in se ne zagotavljajo v drugih oblikah izvajanja gospodarskih javnih služb, in sicer:
– urejanje in čiščenje javnih površin in zelenic,
– urejanje in vzdrževanje avtobusnih postajališč,
– vodenje in urejanje zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov,
– urejanje in upravljanje pokopališč.
(2) Režijski obrat opravlja tudi druga dela in naloge, določene s predpisi občine ali v interesu občine.
(3) Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo za režijski obrat vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-152/2015-4
Medvode, dne 16. novembra 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost