Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3156. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova, stran 10400.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13), Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00 in 96/07), Sklepa o določitvi izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 93/15) in določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Cankova na 10. redni seji dne 17. 11. 2016 sprejel
S K L E P 
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova 
I. 
Elaborat o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova št. BZ 02/2016-026, ki ga je pripravil izvajalec gospodarske javne službe VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, se sprejme.
II. 
Cena storitve oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova zajema:
1. Omrežnino:
Nazivna velikost vodomera v mm
Faktor omrežnine
Cena brez DDV
Cena z DDV
€/mesec
€/mesec
DN ≤ 20
1
11,8351
12,9594
20 ˂ DN ˂ 40
3
35,5054
38,8784
40 ≤ DN ˂ 50
10
118,3515
129,5949
50 ≤ DN ˂ 65
15
177,5272
194,3923
65 ≤ DN ˂ 80
30
355,0544
388,7846
80 ≤ DN ˂ 100
50
591,7573
647,9742
100 ≤ DN ˂ 150
100
1.183,5146
1295,9485
150 ≤ DN
200
2.367,0292
2591,8970
2. Vodarino:
Obračunska postavka
Cena brez DDV
Cena z DDV
(€/m3)
(€/m3)
Vodarina
0,5548
0,6075
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se uporabljajo s prvim dnem naslednjega meseca po sprejemu tega sklepa.
Št. 355-07/2016
Cankova, dne 18. novembra 2016
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost