Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3151. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bistrica ob Sotli, stran 10388.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 15. redni seji dne 11. 11. 2016 sprejel
S P R E M E M B E     I N    D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Občine Bistrica ob Sotli 
1. člen 
V Statutu Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) se v 2. členu črta drugi odstavek.
2. člen 
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Javnost dela se zagotavlja z javno objavo sporočil na spletni strani občine, s sporočili za javnost, tiskovnimi konferencami in javnim predvajanjem sej preko spleta ali lokalnih medijev.«.
3. člen 
Drugi in tretji odstavek 16. člena se črtata.
4. člen 
Drugi do vključno sedmi odstavek 21. člena se črtajo.
5. člen 
Peti odstavek 33. člena se črta.
6. člen 
34. člen se črta.
7. člen 
Drugi do vključno osmi odstavek 36. člena se črtajo.
8. člen 
Drugi odstavek 37. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
9. člen 
Tretji odstavek 38. člena se črta.
10. člen 
V petem odstavku 39. člena se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
11. člen 
Drugi in tretji odstavek 40. člena se črtata.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
12. člen 
Drugi in tretji odstavek 45. člena se črtata.
13. člen 
Podpoglavje »6. Občinsko pravobranilstvo« in 60. člen se črtata.
14. člen 
V drugem odstavku 66. člena se beseda »volivcev« nadomesti z besedo »občanov«.
15. člen 
V tretjem odstavku 72. člena se doda novi drugi stavek, ki se glasi:
»Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.«.
16. člen 
Četrta alineja drugega odstavka 80. člena se črta.
17. člen 
Tretji odstavek 89. člena se črta.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
18. člen 
Črtata se VIII. in IX. poglavje od 112. do vključno 117. člena.
19. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0012/2014-01-15
Bistrica ob Sotli, dne 15. novembra 2016
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti