Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3149. Sklep o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije, stran 10383.

  
Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) je Senat Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije na 83. seji dne 28. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije 
1. člen 
Na podlagi sklepa Senata Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije (v nadaljevanju: fakulteta) in prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu fakulteta objavlja vsebino in obliko diplome in potrdila, ki ima značaj javne listine.
DIPLOMA IN PRILOGA K DIPLOMI 
2. člen 
Fakulteta izdaja diplome in priloge k diplomam o zaključenih študijskih programih prve, druge in tretje stopnje.
Sestavni del diplome je »priloga k diplomi«.
3. člen 
Diploma vsebuje: ime fakultete, ime študijskega programa, stopnjo pridobljene izobrazbe, pridobljen strokovni oziroma znanstveni naslov, ime in priimek kandidata ter datum, kraj in državo njegovega rojstva. Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, suhi pečat fakultete ter podpis dekana.
Sestavine obrazca priloga k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku so opredeljene v Pravilniku o prilogi k diplomi, ki ga sprejme minister pristojen za visoko šolstvo.
4. člen 
Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično podobo fakultete.
Diploma se izdaja na posebnem papirju dimenzije 297 mm x 420 mm. V sredini desne polovice lista je natisnjen logotip fakultete izbočen kot slepi tisk. Napis DIPLOMA je v srebrni barvi. Za imenom diplomanta je logotip oblikovan v guilloche geometrijski tehniki, v spodnjem desnem kotu desne polovice je napis MFDPŠ v fluorescentni barvi.
Vzorec diplome je objavljen v prilogi.
POTRDILO 
5. člen 
Po opravljenih obveznostih po javno veljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje ali delu javno veljavnega programa za pridobitev izobrazbe, izda fakulteta udeležencem potrdilo, ki je javna listina.
6. člen 
Potrdilo po programih iz prejšnjega člena vsebuje: ime fakultete, ime in priimek udeleženca, državo, kraj in datum rojstva udeleženca, naslov in čas trajanja programa, ki ga je zaključil udeleženec, datum, ko je opravil udeleženec vse obveznosti po programu, trajanje v številu ur programa ter ovrednotenje programa v številu kreditnih točk po sistemu ECTS.
Potrdilo o opravljenem delu javno veljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe vsebuje tudi podatke o naslovu in stopnji študijskega programa, katerega del je.
Potrdilo vsebuje še zaporedno številko in datum izdaje potrdila ter suhi pečat fakultete.
7. člen 
Oblika in papir potrdila iz prejšnjega člena tega sklepa sta določena s celostno grafično podobo fakultete.
Na potrdilu je odtisnjen pečat fakultete v tehniki suhega pečata.
8. člen 
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep Številka: 20/2008-Sklep.Javne.Listine z dne, 5. 11. 2008. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 28/2016-Sklep.Javne.Listine
Celje, dne 28. septembra 2016
doc. dr. Srečko Natek l.r.
Dekan MFDPŠ

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti