Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3148. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani, stran 10382.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 27. 9. 2016 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 10. 11. 2016 sprejela naslednjo
S P R E M E M B O  S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se drugi odstavek 169. člena spremeni, tako da se glasi:
»Kandidat, ki doktorske disertacije ne more predložiti v roku iz prvega odstavka tega člena, lahko v soglasju z mentorjem zaprosi za podaljšanje roka. O tem odloči senat članice, ki lahko podaljša rok za izdelavo doktorske disertacije za eno leto. Senat članice lahko izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije še za največ eno leto, če presodi, da je to izrednega pomena za raziskavo in razvoj stroke ali če so za to podani ustrezni opravičljivi zdravstveni in/ali socialni razlogi.«
2. člen 
(končna določba) 
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-6/2016-3
Ljubljana, dne 27. septembra 2016 in 10. novembra 2016
prof. dr. Janez Hribar l.r.
prof. dr. Ivan Svetlik l.r.
Predsednik UO UL
Predsednik Senata UL
Rektor UL

AAA Zlata odličnost