Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

3118. Cenik tržnih dejavnosti režijskega obrata Občine Žiri, ki niso vključene v ceno javnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, vodooskrbe in odvajanja komunalnih voda, stran 10222.

  
Občinski svet Občine Žiri je na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) in 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni vestnik Gorenjske št. 3/1995, Uradni list RS, št. 59/04 in 54/14) na 12. redni seji, ki je bila 27. 10. 2016, sprejel
C E N I K 
tržnih dejavnosti režijskega obrata Občine Žiri, ki niso vključene v ceno javnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, vodooskrbe in odvajanja komunalnih voda 
Začasni ali stalni odklop objekta z vodovodnega omrežja 
30,00 € in DDV 
in delo po ceniku pogodbenega izvajalca fizičnega odklopa
Ponovni priklop objekta na vodovodno omrežje
30,00 € in DDV 
in delo po ceniku pogodbenega izvajalca fizičnega priklopa/odklopa
Ura strokovnega delavca 
25,00 € in DDV
Oddaja oken iz dejavnosti v ZC Osojnica €/m2
4,50 € in DDV
Oddaja nevarnih odpadkov iz dejavnosti v ZC Osojnica €/kg
0,70 € in DDV
Oddaja gradbenih odpadkov iz dejavnosti (steklena in kamena volna, izolacijski stiropor), ki se deponira na deponijah komunalnih odpadkov €/m3
6,00 € in DDV
Oddaja azbestno cementne kritine iz dejavnosti, ki se deponira na deponijah komunalnih odpadkov €/m3
190,00 € in DDV
Odvoz ločeno zbranih frakcij embalaže iz dejavnosti, ki presegajo 3 x volumna posode za ostanek komunalnih odpadkov €/zabojnik volumna od 500 do 1100 l
6,50 € in DDV
Odvoz ločeno zbranih frakcij papirja iz dejavnosti, ki presegajo 3 x volumna posode za ostanek komunalnih odpadkov €/zabojnik volumna od 500 do 1100 l:
6,46 € in DDV
Odvoz ločeno zbranih frakcij stekla iz dejavnosti, ki presegajo 3 x volumna posode za ostanek komunalnih odpadkov €/zabojnik volumna od 500 do 1100 l:
5,50 € in DDV
Popravilo okvar na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu na račun povzročitelja se izvaja po cenikih pogodbenih izvajalcev.
Cenik začne veljati s 1. 1. 2017.
Št. 007-0019/2012-3
Žiri, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost