Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

3094. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini poenostavljenega prospekta in podrobnejša pravila za izvajanje postopka javne ponudbe, stran 10176.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 43. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini poenostavljenega prospekta in podrobnejša pravila za izvajanje postopka javne ponudbe 
1. člen 
V Sklepu o podrobnejši vsebini poenostavljenega prospekta in podrobnejša pravila za izvajanje postopka javne ponudbe (Uradni list RS, št. 106/07) se besedilo podtočke i) točke a) 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»i) je skupna prodajna cena za te vrednostne papirje v EU v 12-mesečnem obdobju enaka ali večja od 100.000 EUR ter manjša od 5.000.000 EUR ter«.
2. člen 
Četrti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če se poenostavljeni prospekt nanaša na uvrstitev v trgovanje dolžniških vrednostnih papirjev, ki se glasijo na nominalni znesek, ki je enak ali večji od 100.000 EUR, izdajatelj pri njegovi sestavi lahko izpusti povzetek.«
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-19/2016-3
Ljubljana, dne 4. novembra 2016
EVA 2016-1611-0117
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost