Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3068. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2990/4 k.o. 1697 – Lanišče, ID znak: 1697-2990/4-0, stran 10013.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US, 19/15) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 12. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2990/4 k.o. 1697 – Lanišče, ID znak: 1697-2990/4-0
1. člen 
Ukine se javno dobro na parc. št. 2990/4 k.o. 1697 – Lanišče, 1697-2990/4-0.
2. člen 
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Škofljica in se vknjiži kot lastnina Občine Škofljica.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2016
Škofljica, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost