Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3063. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica, stran 10009.

  
Na podlagi 74. in 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 5. izredni seji dne 8. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 19/14).
2. člen 
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 19/14) se v 23. členu doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Plačila komunalnega prispevka je po sklepu občinskega sveta lahko oproščen tudi investitor za izgradnjo poslovnega ali proizvodnega objekta, v kolikor bi njegova izgradnja prispevala k razvoju občine. Šteje se, da gradnja prispeva k razvoju občine, v kolikor investitor najkasneje v dveh letih po pridobljenem uporabnem dovoljenju, s pomočjo tega objekta, zagotovi v Občini Ribnica vsaj 50 novih delovnih mest. V nasprotnem primeru zapade plačilo komunalnega prispevka zavezanca prvi dan po preteku tega obdobja. O oprostitvi se sestavi posebna pogodba, ki vsebuje tudi navedbo o kasnejšem plačilu komunalnega prispevka, v kolikor investitor v danem roku ne bi izpolnil pogoja o novo zaposlenih.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2016-6
Ribnica, dne 8. novembra 2016
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost