Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3053. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 5/2016, stran 9992.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško, na 27. seji, dne 27. 10. 2016, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 5/2016
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 1289/12, k.o. 1313 – Anovec,
– parc.št. 1244/23, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 99/69 in parc.št. 3372/16, k.o. 1324 – Ravne,
– parc.št. 3361/9, k.o. 1324 – Ravne,
– parc.št. 452/4, k.o. 1353 – Raztez,
– parc.št. 856/7 in parc.št. 856/8, k.o. 1314 – Sremič.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-8/2016-O507
Krško, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost