Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3025. Uredba o spremembah Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, stran 9802.

  
Na podlagi tretjega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-1I in 52/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti
1. člen 
V Uredbi o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 4/13) se v Prilogi V: Seznam informacij, ki morajo biti navedene v objavah, v razdelku »Predhodno informativno obvestilo« 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Ime, naslov, telefonska številka, številka telefaksa in elektronski naslov naročnika. Če posreduje dodatne informacije druga služba, podatki te službe. Ali gre za naročnika, ki oddaja naročila na splošnem področju, ali naročnika, ki oddaja naročila na infrastrukturnem področju.«.
V razdelku »Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju in obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi« se v prvem in drugem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Ime, naslov, telefonska številka, številka telefaksa in elektronski naslov naročnika. Če posreduje dodatne informacije druga služba, podatki te službe. Ali gre za naročnika, ki oddaja naročila na splošnem področju, ali naročnika, ki oddaja naročila na infrastrukturnem področju.«.
V razdelku »Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju in obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi« se v prvem in drugem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Ime, naslov, telefonska številka, številka telefaksa in elektronski naslov naročnika. Ali gre za naročnika, ki oddaja naročila na splošnem področju, ali naročnika, ki oddaja naročila na infrastrukturnem področju. V primeru naročnika, ki oddaja naročila na infrastrukturnem področju, področje dejavnosti naročnika.«.
Naslov in besedilo razdelka »Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma« se črtata.
V razdelku »Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost« se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Ime, naslov, telefonska številka, številka telefaksa in elektronski naslov naročnika. Ali gre za naročnika, ki oddaja naročila na splošnem področju, ali naročnika, ki oddaja naročila na infrastrukturnem področju.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-29/2016
Ljubljana, dne 10. novembra 2016
EVA 2016-3130-0043
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost