Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

3019. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica, stran 9680.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Sevnica je Občinski svet Občine Sevnica na 17. redni seji dne 26. 10. 2016 sprejel
S K L E P 
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica 
I. 
Občinski svet Občine Sevnica je kot pristojni organ potrdil cene izvajanja občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
II. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki je od potrjene cene zmanjšana za subvencijo Občine Sevnica v višini 50 % najemnine za uporabo javne infrastrukture, za uporabnike gospodinjstev in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, znaša:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Zaračunana cena v EUR
Zaračunana cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
5,6597
6,1974
20 < DN < 40
3
16,9791
18,5921
40 ≤ DN < 50
10
56,5970
61,9737
50 ≤ DN < 65
15
84,8955
92,9606
65 ≤ DN < 80
30
169,7910
185,9211
80 ≤ DN < 100
50
282,9850
309,8686
100 ≤ DN < 150
100
565,9700
619,7372
Stroški izvajanja storitve (m3)
0,5973
0,6540
III. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki je od potrjene cene zmanjšana za subvencijo Občine Sevnica v višini 60 % najemnine za uporabo javne infrastrukture, za uporabnike gospodinjstev in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, znaša:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Zaračunana cena v EUR
Zaračunana cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
2,1759
2,3826
20 < DN < 40
3
6,5276
7,1477
40 ≤ DN < 50
10
21,7587
23,8258
50 ≤ DN < 65
15
32,6381
35,7387
65 ≤ DN < 80
30
65,2761
71,4773
80 ≤ DN < 100
50
108,7935
119,1289
100 ≤ DN < 150
100
217,5870
238,2578
Stroški izvajanja storitve (m3)
0,3063
0,3354
IV. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode, ki je od potrjene cene zmanjšana za subvencijo Občine Sevnica v višini 100 % najemnine za uporabo javne infrastrukture, za uporabnike gospodinjstev in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, znaša:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Zaračunana cena v EUR
Zaračunana cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
0,5969
0,6536
20 < DN < 40
3
1,7907
1,9608
40 ≤ DN < 50
10
5,9690
6,5361
50 ≤ DN < 65
15
8,9535
9,8041
65 ≤ DN < 80
30
17,9070
19,6082
80 ≤ DN < 100
50
29,8450
32,6803
100 ≤ DN < 150
100
59,6900
65,3605
Stroški izvajanja storitve (m3)
0,5394
0,5906
V. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske javne službe ravnanja z odpadki:
Ravnanje z odpadki
Cena v EUR na kg
Cena v EUR na kg z 9,5 % DDV
zbiranje komunalnih odpadkov – storitev
0,1314
0,1439
zbiranje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura
0,0021
0,0023
zbiranje bioloških odpadkov – storitev
0,0104
0,0114
obdelava komunalnih odpadkov – storitev
0,1123
0,1230
VI. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija, cene storitev po tem sklepu pa se uporabljajo s 1. novembrom 2016.
Št. 354-0091/2016
Sevnica, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost