Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

3018. Sklep o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica, stran 9679.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Sevnica je Občinski svet Občine Sevnica na 17. redni seji dne 26. 10. 2016 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica 
I. 
Občinski svet Občine Sevnica je kot pristojni organ potrdil elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
II. 
Občinski svet Občine Sevnica je pristojni organ, ki potrdi cene izvajanja občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
III. 
Potrjena cena oskrbe s pitno vodo za vse uporabnike:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Potrjena cena v EUR
Potrjena cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
7,4740
8,1840
20 < DN < 40
3
22,4220
24,5521
40 ≤ DN < 50
10
74,7400
81,8403
50 ≤ DN < 65
15
112,1100
122,7605
65 ≤ DN < 80
30
224,2200
245,5209
80 ≤ DN < 100
50
373,7000
409,2015
100 ≤ DN < 150
100
747,4000
818,4030
Stroški izvajanja storitve (m3)
0,5973
0,6540
IV. 
Potrjena cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za vse uporabnike:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Potrjena cena v EUR
Potrjena cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
6,9923
7,6566
20 < DN < 40
3
20,9769
22,9697
40 ≤ DN < 50
10
69,9230
76,5657
50 ≤ DN < 65
15
104,8845
114,8485
65 ≤ DN < 80
30
209,7690
229,6971
80 ≤ DN < 100
50
349,6150
382,8284
100 ≤ DN < 150
100
699,2300
765,6569
Stroški izvajanja storitve (m3)
0,3063
0,3354
V. 
Potrjena cena čiščenja komunalne odpadne vode za vse uporabnike:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Potrjena cena v EUR
Potrjena cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
4,8991
5,3645
20 < DN < 40
3
14,6973
16,0935
40 ≤ DN < 50
10
48,9910
53,6451
50 ≤ DN < 65
15
73,4865
80,4677
65 ≤ DN < 80
30
146,9730
160,9354
80 ≤ DN < 100
50
244,9550
268,2257
100 ≤ DN < 150
100
489,9100
536,4515
Stroški izvajanja storitve (m3)
0,5394
0,5906
VI. 
Potrjena cena ravnanja z odpadki:
Ravnanje z odpadki
Cena v EUR na kg
Cena v EUR na kg z 9,5 % DDV
zbiranje komunalnih odpadkov – storitev
0,1314
0,1439
zbiranje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura
0,0021
0,0023
zbiranje bioloških odpadkov – storitev
0,0104
0,0114
obdelava komunalnih odpadkov – storitev
0,1123
0,1230
VII. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev po tem sklepu pa se uporabljajo s 1. novembrom 2016.
Št. 354-0091/2016
Sevnica, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost