Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

3009. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 9671.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji 24. oktobra 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 598/2 v izmeri 66 m2, k. o. 2636 – Bežigrad (ID 6188444), s parc. št. 720/8 v izmeri 66 m2, k. o. 2636 – Bežigrad (ID 6164046), in s parc. št. 1666/3 v izmeri 10 m2, k. o. 1738 – Dravlje (ID 6173860), vpisanih v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro v lasti Mestne občine Ljubljana.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-2/2016-18
Ljubljana, dne 24. oktobra 2016
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost