Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

3005. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija, stran 9666.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) in na predlog Sveta Vrtca Idrija je Občinski svet Občine Idrija na 13. seji dne 20. 10. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija 
1. člen 
V Pravilniku o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija (Uradni list RS, št. 18/11, 84/11) se prvi stavek prvega odstavka 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vlogo za sprejem otrok v vrtec z zahtevanimi prilogami vložijo starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju starši) na sedežu vrtca osebno ali po pošti.«
2. člen 
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija mora pri izbiri, sprejemu in razporejanju otrok v oddelke vrtca upoštevati naslednji vrstni red kriterijev in točkovanje:
1. Ustrezna starost, 11 mesecev in več – 20 točk
2. Odložitev šolanja oziroma vstopa v šolo – 15 točk
3. Zaposlenost obeh staršev oziroma enega, če gre za enostarševsko družino – 10 točk
4. Oba starša še študenta, dijaka – 10 točk
5. Eden od staršev študent, eden zaposlen – 10 točk
6. Stalno ali začasno prebivališče najmanj enega člana družine na območju lokalne skupnosti, ustanoviteljice vrtca – 9 točk
7. Otrok, uvrščen v prednostni vrstni red iz preteklega leta – 7 točk
8. Otrok staršev, ki imajo v želeni enoti že vključenega otroka – 10 točk
9. Družina s tremi ali več otroki do 10 let starosti – 2 točki
10. Starši prvič vpisujejo otroka v vrtec – 1 točka.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2008-17
Idrija, dne 20. oktobra 2016
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost