Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

3004. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija, stran 9665.

  
Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija (Uradni list RS, št. 82/01, 81/13) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 13. seji dne 20. 10. 2016sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija 
1. člen 
V Pravilniku o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija (Uradni list RS, št. 82/01, 79/09, 26/14) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva sklada se namenjajo za regresiranje obrestne mere stanovanjskih posojil, za investicije in druge oblike pomoči pri:
– gradnji in nakupu ter prenovi stanovanj in stanovanjskih hiš,
– pridobivanju neprofitnih in tržnih stanovanj,
– pridobivanju zemljišč za stanovanjsko gradnjo.«
V tretjem odstavku se črta besedilo »in čim bližje pogojem kreditiranja iz lastnih sredstev sklada«.
2. člen 
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 40 let in noben otrok ni starejši od 15 let. Za stare 15 let oziroma 40 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek.«
3. člen 
V drugem odstavku 13. člena se črta besedilo »in v občinskem glasilu«.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00200-0002/2001
Idrija, dne 20. oktobra 2016
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost