Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2796. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo, stran 9014.

  
Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) ter 8., 9. in 10. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo 
1. člen 
V Sklepu o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16) se v drugi alineji točke a) 2. člena znesek »16.810.000 eurov« nadomesti z zneskom »26.810.000 eurov«.
Prva alineja točke d) se spremeni tako, da se glasi:
»– Pokolpje v obdobju od 2016 do 2020 v skupni višini 564.000 eurov nepovratnih sredstev iz EKSRP in 326.000 eurov nepovratnih sredstev iz ESRR,«.
Za točko d) se doda nova točka e), ki se glasi:
»e) Ukrep 6: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013 v skupni višini 1.729.412 eurov nepovratnih sredstev iz EKSRP, ki ga izvede Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«.
V točki e), ki postane točka f), se besedilo »Ukrep 6« nadomesti z besedilom »Ukrep 7«.
V točki f), ki postane točka g), se besedilo »Ukrep 7« nadomesti z besedilom »Ukrep 8«.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-21/2016
Ljubljana, dne 13. oktobra 2016
EVA 2016-2130-0096
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti