Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2795. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o zlorabi trga, stran 9014.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o zlorabi trga 
1. člen 
V prvem odstavku 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o zlorabi trga (Uradni list RS, št. 60/16) se pika na koncu 7. točke nadomesti s podpičjem in doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. agenciji ne pošlje poročil, pojasnil, podatkov in dokumentacije ali ji ne omogoči pregleda poslovanja v skladu z drugim odstavkom 23. člena Uredbe 596/2014/EU.«.
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-35/2016
Ljubljana, dne 13. oktobra 2016
EVA 2016-1611-0098
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik