Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2791. Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017–2019, stran 8997.

  
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 16. člena v povezavi z 12. členom Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 63/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017–2019
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa lestvice katastrskega dohodka, pavšalno oceno dohodka na čebelji panj in odstotke zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča po vrstah dejanske rabe zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017–2019.
2. člen 
(lestvice katastrskega dohodka) 
(1) Lestvice katastrskega dohodka se določijo na hektar kmetijskega zemljišča glede na vrsto dejanske rabe in boniteto zemljišča oziroma na hektar gozdnega zemljišča glede na rastiščni koeficient in boniteto zemljišča. Katastrski dohodek gozdnega zemljišča se določi kot seštevek katastrskega dohodka glede na rastiščni koeficient in katastrskega dohodka glede na boniteto zemljišča.
(2) Lestvica katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Lestvici katastrskega dohodka za gozdna zemljišča sta določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen 
(odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka na območjih posebnih režimov) 
Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča po vrstah dejanske rabe zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi so določeni v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen 
(pavšalna ocena dohodka na čebelji panj) 
Pavšalna ocena dohodka na čebelji panj je določena v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-37/2016
Ljubljana, dne 13. oktobra 2016
EVA 2016-1611-0081
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost