Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2782. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa, stran 8951.

  
Na podlagi četrtega odstavka 42. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 29. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa (Uradni list RS, št. 86/02, 23/03 in 33/10 in 94/11) se v 9. členu spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Občinski svet Občine Sežana na predlog vzgojno-izobraževalnih institucij in kulturnih društev v Občini Sežana.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
2. člen 
Za mandatno obdobje 2016–2020 imenuje predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti občinski svet v skladu s tem odlokom najpozneje v dveh mesecih po njegovi uveljavitvi, in sicer na osnovi predlogov vzgojno-izobraževalnih institucij in kulturnih društev v Občini Sežana, ki so bili na poziv Kosovelovega doma Sežana vloženi za mandatno obdobje 2016–2020.
3. člen 
Ne glede na drugi odstavek 10. člena odloka, izvolijo člani sveta izmed sebe predsednika sveta in njegovega namestnika na seji, ko bodo imenovani vsi člani sveta za mandatno obdobje 2016–2020. Do tedaj sklicuje in vodi seje sveta najstarejši član sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi svet.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2016-4
Sežana, dne 29. septembra 2016
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.