Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2780. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in dodatnih znižanj v javnem vrtcu Občine Mirna Peč, stran 8946.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12) ter 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 12. seji dne 27. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in dodatnih znižanj v javnem vrtcu Občine Mirna Peč 
1. člen 
1. člen Sklepa o določitvi cen programov in dodatnih znižanj v javnem vrtcu Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 94/14) se spremeni tako, da se glasi:
»Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje (v EUR):
Oddelek 1. starostnega obdobja 
433,75 €
Kombinirani oddelek (2–4 let)
368,07 €
Oddelek 3–4 let
368,07 €
Oddelek 2. starostnega obdobja 
332,24 €
Dnevni odbitek za neporabljena živila 
1,64 €
« 
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja s 1. 9. 2016.
Št. 602-1/2016-2
Mirna Peč, dne 28. septembra 2016
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.