Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2776. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana, stran 8944.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 26. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 8/10, 55/12 in 24/15) se v petem odstavku 6. člena za četrto alineja doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami«.
Dosedanje peta do devetinštirideseta alineja postanejo šesta do petdeseta alineja.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-180/2015-15
Ljubljana, dne 26. septembra 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.