Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2768. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 8917.

  
Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, uradno prečiščeno besedilo, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 19/15), 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 15. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel naslednji
S K L E P 
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Občine Črnomelj, ki predstavljajo dele kategoriziranih poti in cest ter dele drugih vzdrževanih občinskih poti ali druge prometne površine:
katarstrska občina
parc. št.
vrsta prometne površine
1562 – Učakovci
148/2
JP 555791
1562 – Učakovci
1104/2
JP 555791
1562 – Učakovci
1079/3
JP 555791
1562 – Učakovci
1109/4
JP 555791
1562 – Učakovci
1069/2
JP 555791
1562 – Učakovci
1068/2
JP 555791
1562 – Učakovci
1078/2
JP 555791
1541 – Loka
1235/11
LC 054051
1541 – Loka
1235/9
LC 054051
1541 – Loka
1235/13
LC 054051
1541 – Loka
1235/18
LK 054211
1541 – Loka
1235/16
LK 054211
1541 – Loka
1154/7
LK 054251 
1541 – Loka
1154/5
LK 054251
1541 – Loka
1148/23
JP 554321
1541 – Loka
1148/17
JP 554321
1541 – Loka
1148/19
JP 554321
1541 – Loka
1148/25
JP 554321
1541 – Loka
1581/6
avtobusno postajališče Čudno selo
1541 – Loka
1569/4
avtobusno postajališče Čudno selo
1554 – Hrast pri Vinici
1128/2
LC 054131
1555 – Hrast pri Vinici
2/2
LC 054131
1556 – Hrast pri Vinici
1243/2
LC 054131
1557 – Hrast pri Vinici
904/14
LC 054131
1558 – Hrast pri Vinici
107/4
LC 054131
1535 – Črnomelj
261/29
JP 554183
1535 – Črnomelj
261/27
JP 554183
1535 – Črnomelj
261/24
JP 554183
1535 – Črnomelj
261/25
JP 554183
1535 – Črnomelj
675/5
JP 554021
1535 – Črnomelj
696/19
JP 554012
1535 – Črnomelj
680/2
nekategorizirana pot v ZN Pod gozdom
1535 – Črnomelj
685/19
JP 554012
1535 – Črnomelj
685/17
JP 554012
1535 – Črnomelj
685/9
nekategorizirana pot v ZN Pod gozdom
1535 – Črnomelj
685/13
JP 554012
1535 – Črnomelj
685/12
JP 554012
1535 – Črnomelj
685/15
JP 554012
1535 – Črnomelj
683/8
nekategorizirana pot v ZN Pod gozdom
1535 – Črnomelj
697/16
nekategorizirana pot v ZN Pod gozdom
1540 – Dobliče
2223/6
JP 556161
2. člen 
Nepremičnine iz 1. člena pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobru.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-248/2016-3
Črnomelj, dne 30. septembra 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.