Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2766. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, stran 8917.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 15/15 – ZUUJFO), Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list RS, št. 68/96, 1/97, 33/08, 9/10, 9/11 in 6/15) je Občinski svet Občine Črnomelj na 15. redni seji 29. 9. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj 
1. člen
V Pravilniku o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list RS, št. 30/09, 47/09, 30/10 in 34/11) se spremeni prvi stavek prvega odstavka 4. člena in se pravilno glasi:
»Vpis otrok za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega razpisa za vpis otrok v programe vrtca, ki ga vrtec objavi enkrat letno, najkasneje do konca meseca aprila.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-27/2009
Črnomelj, dne 29. septembra 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.