Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2760. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju, stran 8910.

  
Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 701-7/2016 z dne 9. 9. 2016, na 102. redni seji dne 22. 9. 2016 izdala naslednjo
O D L O Č B O 
Mag. Gregor Pograjc, rojen 19. 10. 1976, se imenuje za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju.
Št. 70101-7/2016
Ljubljana, dne 22. septembra 2016
EVA 2016-2030-0056
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik