Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2680. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, stran 8752.

  
Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15), 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) in petega odstavka 70. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
1. člen 
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16 in 38/16) se priloga 2 nadomesti z novo prilogo 2, ki se glasi:
»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov
Kraj
Indeks življenjskih stroškov OZN (LJ = 100)
Aman
1,1220
Ankara
0,9878
Atene
0,9878
Bagdad
1,1220
Beograd
1,0000
Berlin
1,0505
Bern
1,2683
Brasilia
1,0610
Bratislava
1,0122
Bruselj
1,1707
Budimpešta
1,0122
Buenos Aires
1,0244
Bukarešta
0,9878
Canberra
1,0922
Carigrad
1,0488
Celovec
1,1341
Cleveland
1,1463
Dublin
1,0366
Dunaj
1,1585
Düsseldorf
1,0786
Haag
1,0976
Hamburg
1,1270
Helsinki
1,1098
Kabul
1,1463
Jeruzalem
1,1585
Kairo
1,0122
Kijev
1,0000
Kopenhagen
1,1829
Lizbona
1,0732
Ljubljana
1,0000
London
1,2317
Lyon
1,1098
Madrid
1,0610
Milano
1,1341
Monošter
0,9634
Moskva
1,1220
München
1,1302
N'Djamena
1,1341
New Delhi
1,0732
New York
1,2195
Oslo
1,1463
Ottawa
1,1666
Pariz
1,1585
Peking
1,1220
Podgorica
0,9878
Praga
0,9878
Pretoria
0,9512
Priština
0,9634
Rim
1,1463
Riad
1,0854
Sarajevo
0,9634
Skopje
1,0122
Sofija
1,0000
Stockholm
1,0732
Strasbourg
1,1341
Šanghaj
1,2195
Tbilisi
1,0244
Teheran
1,1829
Tel Aviv
1,1220
Tirana
0,9878
Tokio
1,2317
Trst
1,1220
Varšava
0,9268
Vatikan
1,1463
Vilna
1,0488
Washington
1,1707
Zagreb
1,0122
Zugdidi
0,9756
Ženeva
1,3537
«. 
2. člen 
V tretjem odstavku 25. člena se v preglednici doda nova vrstica, ki se glasi:
»
Ljudska Republika Kitajska
200.000 CNY
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Najvišji znesek vpisnin in šolnin iz dopolnjene preglednice tretjega odstavka 25. člena uredbe se začne uporabljati s šolskim letom 2016/2017.
4. člen 
Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2016.
Št. 00714-25/2016
Ljubljana, dne 29. septembra 2016
EVA 2016-3130-0036
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost