Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2675. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, stran 8748.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 8. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) in 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Puconci na 18. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 
1. člen 
Občina Puconci bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, ki jo izvaja Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o., za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture (omrežnine), subvencionirala v višini 30% skupne letne amortizacije.
2. člen 
Sredstva za subvencijo se zagotovijo v proračunu Občine Puconci.
3. člen 
Sredstva za subvencijo se nakazujejo izvajalcu gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o..
4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 2016 do uveljavitve novih cen storitev te obvezne občinske gospodarske javne službe.
5. člen 
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske službe oskrba s pitno vodo, objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/16 z dne 26. 8. 2016.
Št. 354-0011/2008
Puconci, dne 29. septembra 2016
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost