Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2663. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter - Vrtojba, stran 8739.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB) in drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 101/13 – ZDavnepr, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 20. redni seji dne 22. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter - Vrtojba 
1. 
Pri nepremičninah s parc. št.
– 9101, 9102, 9123 in 9124 vse k.o. 2315 – Šempeter;
se vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
2. 
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
3. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-15/2016-13
Šempeter pri Gorici, dne 22. septembra 2016
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost